AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Nová živnost podle ombudsmana legalizuje protiprávní poskytování právních služeb – obrátil se proto na Ústavní soud

Nařízení vlády umožnilo lidem od 1. července letošního roku podnikat ve volné živnosti s názvem „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“. Náplň této živnosti se podle ombudsmana i názoru profesních organizací, především České advokátní komory, kryje s obsahovou náplní práce advokátů, a tím prakticky umožňuje takzvané „vinklaření“ či „pokoutnictví“, tedy neoprávněné poskytování právních služeb. Ombudsman se proto rozhodl využít svého oprávnění a podal k Ústavnímu soudu návrh na zrušení té části nařízení vlády č. 278/2008 Sb., která stanoví obsahovou náplň nové živnosti.

„Zákon o advokacii taxativně vymezuje, kdo je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky, a vylučuje tak možnost poskytování právních služeb jinými, než tam uvedenými subjekty. Také podle aktuální komentářové literatury nelze uvedený výčet rozšiřovat nad zákonem vymezený rámec,“ argumentuje ombudsman Stanislav Křeček v návrhu pro Ústavní soud. 

Na výlučnost poskytování právních služeb pamatuje podle ombudsmana i živnostenský zákon. V podrobném výčtu činností, které živností nejsou, výslovně uvádí práci advokátů, notářů, patentových zástupců, soudních exekutorů, auditorů a daňových poradců.

Stejný názor zastává i Česká advokátní komora (ČAK). Vznik nové živnosti je podle vedení komory hrubým porušením zákona o advokacii a útokem na nezávislé postavení advokacie v rámci celého justičního systému. V případě živnostenského pojetí poskytování právních služeb nejsou naplněny požadavky na poskytovatele právních služeb, čímž se poskytnutí právní služby živnostníkem, třeba pouze s ukončeným středoškolským vzděláním, stává pro klienta velmi rizikovým,“ shrnuje stanovisko České advokátní komory její předseda Vladimír Jirousek. Stanovisko České advokátní komory podpořila také Exekutorská komora České republiky nebo Unie státních zástupců. 

Vládní nařízení podle ombudsmana vytvořilo vedle advokátů, kteří musí při své činnosti dodržovat celou řadu zásadních podmínek plynoucích ze zákona o advokacii, také skupinu osob, kterým bez ohledu na dosažené vzdělání a kvalifikaci k totožné práci postačuje svéprávnost a bezúhonnost.

V návrhu pro Ústavní soud ombudsman uzavírá, že část nařízení, která vymezuje obsahovou náplň nové živnosti, přijala vláda mimo meze zákona a v rozporu se zákonem o advokacii i živnostenským zákonem a Ústavou. Žádá proto zrušení této části vládního nařízení.

Příloha: Návrh Ústavnímu soudu v Evidenci stanovisek ombudsmana

Vytisknout

Zpět na aktuality