Zveřejněno Tisková zpráva

Nová naděje pro chybně pokutované

Více než 800 lidí v České republice bylo v období 1. 7. 2006 – 22. 8. 2007 chybně pokutováno za způsobené dopravní nehody, při nichž jedinými zraněnými byli oni sami. Přitom výše takové pokuty se pohybovala v rozmezí 25-50 000 Kč, bez ohledu na to, jestli šlo o motoristu, cyklistu nebo chodce.

Ochránce na základě šetření několika případů upozorňoval na nepřesnou formulaci zákona, která vedla k chybnému výkladu přestupkovými komisemi. Argumentaci ochránce převzal i Nejvyšší správní soud, který potvrdil nesprávnost právní kvalifikace tohoto typu přestupků a v odůvodnění rozsudku uvedl, že sankce za nedbalostní sebepoškození zdraví by nebyla účinná, účelná a neměla by smysl. V trestním zákoně jsou dopravní nehody kvalifikovány jako trestné činy ublížení na zdraví nebo těžká újma na zdraví. Formálním znakem zmiňovaných trestných činů je ublížení na zdraví jinému.

Novela zákona o přestupcích sice tento nedostatek odstranila, ale vztahuje se pouze na nehody, k nimž došlo po 22. srpnu loňského roku a na dosud pravomocně neskončená správní řízení. Nevyřešeno zůstalo chybné posouzení případů z období platnosti původní formulace ustanovení. Za stejně společensky nebezpečný přestupek tak byli někteří viníci před 22. srpnem 2007 chybně trestání mnohonásobně vyššími pokutami, než je tomu nyní.

Ochránce proto vstoupil v jednání s Ministerstvem dopravy a žádal o provedení přezkumných řízení v případech z období platnosti původního ustanovení zákona. Ministr žádosti vyhověl a na základě individuálních žádostí přezkumná řízení zahajuje. Řidiči, kterým byla v období 1. 7. 2006 – 22. 8. 2007 udělena vysoká pokuta za dopravní přestupek, při němž zranili pouze sami sebe, tak mají možnost obrátit se na Ministerstvo dopravy s novou žádostí o přezkoumání původního rozhodnutí.

Vytisknout

Zpět na aktuality