Zveřejněno Tisková zpráva

Nejistota kolem protikoronavirových opatření ohrožuje podle ombudsmana důvěru lidí ve fungování právního státu

Veřejný ochránce práv je mimořádně znepokojen aktuálním děním v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Na jedné straně jsou ministerstvem zdravotnictví přijímána opatření s cílem zamezit šíření koronaviru, na straně druhé jsou desítky těchto opatření soudy rušeny jako nezákonná. To může mezi lidmi vyvolávat nejistotu a otřásat jejich důvěrou v řádnou správu věcí veřejných a právní stát jako takový.

Neprávnická veřejnost si podle ombudsmana nemusí vždy plně uvědomovat podstatu aktuálních soudních rozhodnutí, kdy soudy neprohlašují protikoronavirová opatření za obsahově chybná, ale při rušení upozorňují na jejich nezákonnost – především kvůli nedostatečnému odůvodnění.

Samotná existence právního státu je založena na důvěře občanů v respektování kompetencí moci výkonné, zákonodárné a soudní. Ombudsman má za to, že nejistota doprovázející současná protikoronavirová opatření nijak udržování nebo budování této důvěry nenapomáhá. Hrozí tak, že současná situace bude mít vliv i na vztah občanů k budoucí politické reprezentaci.

Události posledních téměř dvou let jasně ukazují, že COVID je zkouškou nejen pro jednotlivce ve vztahu k jejich zdraví, rodině a blízkým nebo k práci, ale je také zkouškou důvěry lidí v systém a politickou reprezentaci, v její motivace i konkrétní kroky. Ani snaha zabránit šíření pandemie nemůže prolamovat základní principy, na kterých je postavena naše společnost.

Také na ombudsmana se v průběhu pandemie obraceli lidé kvůli dopadům protiepidemických opatření na jejich život. Veřejný ochránce práv se zabýval podněty týkajícími se návštěv pacientů nebo doprovodu a návštěv rodičů u nezletilých dětí v nemocnicích. Sledoval také, jak opatření ovlivnila život lidí v zařízeních sociálních služeb nebo těch, kteří se dostávali do složitých situací kvůli omezení přeshraničního pohybu.

Vytisknout

Zpět na aktuality