AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Návštěva Ústavně právního výboru Parlamentu ČR

Ve čtvrtek 28. února se delegace ústavně právního výboru Parlamentu ČR setkala s veřejným ochráncem práv. Členové výboru vedeni předsedou Markem Bendou diskutovali o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, především o navrhované roli ombudsmana, coby kárného žalobce. Ochránce se této povinnosti nebrání, ovšem pouze v rámci své stávající působnosti – tj. v oblasti výkonu státní správy soudů. Stejně tak považuje ochránce za správné, aby možnost podávat kárné žaloby měl i prezident republiky.

V další části diskuze ochránce znovu upozornil na některé nedořešené záležitosti, především tíživou situaci osob, které dlouhodobě pečovaly o své blízké (děti či partnery), ušetřily státu miliony za nerealizovanou ústavní péči, aby jim pak byl vypočítán důchod menší než 3000 Kč měsíčně.

Vytisknout

Zpět na aktuality