AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Návštěva ochránkyně v Moravskoslezském kraji

Po krátké přestávce pokračují návštěvy veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové v regionech ve čtvrtek 4. prosince návštěvou Moravskoslezského kraje. V rámci osvětové kampaně „Zajímáte nás“ se setká s občany, se zástupci úřadů a navštíví domov pro osoby se zdravotním postižením. Cílem je zvyšovat právní povědomí občanů, povzbudit je v řešení problémů a informovat je o působnosti veřejného ochránce práv. Zájemci mohou využít návštěvy i k podání podnětu ochránkyni.

Návštěvu kraje zahájí veřejná ochránkyně práv v 9:00 h v domově pro osoby se zdravotním postižením Zámek Nová Horka v Novém Jičíně. Seznámí se s fungováním zařízení, podmínkami, v nichž klienti pobývají a hovořit bude i s personálem.

V 11:00 h otevře ochránkyně dočasný informační stánek v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva Moravskoslezského kraje na Krajském úřadě v Ostravě. Právníci Kanceláře veřejného ochránce práv zde budou až do 16:00 h přijímat od občanů podněty (stížnosti na úřady či na diskriminaci), vysvětlovat působnost a pravomoci ochránkyně, průběh šetření i to, jak může ochránkyně v konkrétních případech pomoci. Otevření stánku bude i příležitostí pro krátký tiskový brífink.

Návštěva v regionu je pro ochránkyni i příležitostí k setkání se zástupci kraje a obcí, kterým také vysvětlí působnost veřejného ochránce práv, neformálně je informuje o nejčastějších problémech, s nimiž se na ni lidé z Moravskoslezského kraje obracejí, a seznámí se i s pohledem úřadů na časté potíže.

V dopoledních hodinách se bude současně konat i část osvětové kampaně určená mládeži. V poslední době totiž ochránkyně častěji eviduje i dotazy či podněty od dětí a náctiletých.  Právníci Kanceláře veřejného ochránce práv proto navštíví Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě s interaktivním výukový program, který pomocí hry s divadelními prvky a workshopu studenty vtáhne do diskuze o jejich právech, toleranci k odlišnosti a občanské odpovědnosti. Studenti se také seznámí s působností a činností veřejné ochránkyně práv, dozví se, jak a s čím se na ni mohou obracet. S právníky Kanceláře veřejného ochránce práv budou moci také prodiskutovat některé vážné situace, do nichž se sami mohou dostat.

Návštěvu ochránkyně v Moravskoslezském kraji zakončí v 18:00 h komponovaný večer pro veřejnost s možností diskuze s ochránkyní. Koná se v Městské knihovně ve Frýdku-Místku a hlavní téma večera mohou rozhodnout sami občané prostřednictvím hlasování v knihovně a na internetu. Vybírají mezi tématem diskriminace ze strany zaměstnavatele a problémem hluku ze sousedství, včetně sousedských sporů. Úvodní krátké divadelní představení nejprve účastníky vtáhne do reálného příběhu, který mohou komentovat a aktivně do něj zasahovat svými zkušenostmi a náměty, jak by šlo popisovaný problém řešit. V následné diskuzi s veřejnou ochránkyní práv a jejími právníky se pak dozví, jak by měli postupovat, jaká jsou jejich práva, kdy a jak jim může veřejný ochránce práv pomoci. Vstup na večerní setkání je volný.

 

Osvětová setkání "Zajímáte nás" se konají v rámci projektu Společně k dobré správě financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vytisknout

Zpět na aktuality