AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Návštěva kyrgyzského ombudsmana

V pondělí 10. března navštívil veřejného ochránce práv nově zvolený kyrgyzský ombudsman Tursunbek Akun a jeho spolupracovníci z Centra pro lidská práva „Občané proti korupci“.

Podstatná část diskuze se týkala působnosti ochránce v oblasti preventivních návštěv zařízení, v nichž jsou osoby omezeny na svobodě. Kyrgyzský parlament se připojil k ratifikaci opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (OPCAT) a kyrgyzský ombudsman bude pověřen dohledem nad jeho plněním. Vzhledem k tomu, že český veřejný ochránce práv byl v roce 2006 ustanoven tzv. národním preventivním mechanismem pověřeným realizací závazků vyplývajících z této úmluvy, kyrgyzský ombudsman se podrobně zajímal o organizaci a průběh návštěv, aby je mohl využít jako určitý model pro zavádění podobné činnosti v Kyrgyzstánu.

Jak kyrgyzský ombudsman přiznal, teprve po revoluci v roce 2005 se podařilo v zemi ustanovit komisi pro lidská práva, poprvé byla „otevřena“ věznice pro doživotně odsouzené a podařilo se zde provést šetření. I díky iniciativě současného kyrgyzského ombudsmana byl v zemi zrušen trest smrti.

Kyrgyzská delegace se zajímala také o organizaci práce Kanceláře veřejného ochránce práv, personální politiku a rovněž o pro ně velmi palčivou otázku komunikace s politickými stranami v zemi.

Vytisknout

Zpět na aktuality