AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Na nákladnou bezlepkovou dietu stát nemocným nepřispívá

Česká republika podporuje nemocné celiakií méně, než řada jiných evropských států. Stát na dietu přispívá pouze těm nemocným, kteří jsou v hmotné nouzi. Náklady na bezlepkovou dietu jsou přitom podle odborné studie MPSV o cca 2400 Kč měsíčně vyšší, než u běžné racionální stravy. Nemocní celiakií nemohou bez rizika jíst ve veřejném stravování, mají omezenou možnost výběru potravin a musejí kupovat speciální drahé výrobky, které navíc nejsou v běžné maloobchodní síti dostupné.

Jedinou možností pro nemocné jsou fondy prevence vytvářené zdravotními pojišťovnami. Z nich lze hradit péči s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním a jde-li o péči nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Zástupkyně veřejného ochránce práv v souvislosti s podněty nemocných celiakií oslovila ředitele zdravotních pojišťoven s žádostí, aby v rámci preventivního působení ke zlepšení zdraví pojištěnců zvážili možnost příspěvku na bezlepkovou dietu.

Stav podpory nemocných celiakií jednotlivými pojišťovnami je v současné době následující:

Všeobecná zdravotní pojišťovna – jednorázový příspěvek 600 Kč na bezlepkovou dietu mohou od 1. července 2008 získat děti a mladiství do 18 let. Tento rok vyčlenila VZP pro pojištěnce s bezlepkovou dietou 2,5 milionu korun. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno zahajuje VZP v Jihomoravském kraji od 1. července pilotní program screeningu celiakie cílem odhalit dosud nepoznanou nemoc a včasnou léčbou jejím zabránit vážnějším projevům. Na tento projekt VZP letos vyčlenila další milion Kč.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – v pojistném plánu na rok 2008 má dvě položky, z nichž by částečné příspěvky mohla poskytnout. Jde o kreditní bonusový program a o zvláštní příspěvek z položky „ostatní“ pro mimořádné případy. Bonusový program pojišťovna slíbila pro rok 2008 rozšířit o příspěvek na bezlepkovou dietu.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – v současné době příspěvek na bezlepkové potraviny neposkytují, pro rok 2009 zváží možnost doplnění nebo navýšení počtu balíčků Programu rozšířené zdravotní péče z fondu prevence.

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance – z fondu prevence celiakům nepřispívá

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – Od 1. 5. 2008 poskytne jednorázový příspěvek ve výši 1500 Kč na bezlepkovou dietu pojištěncům trpícím celiakií (na základě potvrzení od lékaře).

Česká národní zdravotní pojišťovna – v rámci preventivního programu Bonus umožňuje nemocným čerpat prostředky na bezlepkové potraviny.

Revírní bratrská pokladna – zaměřuje se na prevenci u klientů, kteří mohou mít k onemocnění dispozice. Správní rada schválila příspěvek na úhradu cíleného testu na BiocardTM Celiac Test, a to ve výši 200 Kč, která by měla pokrýt celkové náklady testu. Příspěvek je poskytován od 1. 5. 2008.

Ostatní pojišťovny se k návrhu zástupkyně ochránce nevyjádřily.

 

 

Vytisknout

Zpět na aktuality