AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Na nákladnou bezlepkovou dietu stát nemocným nepřispívá

Česká republika podporuje nemocné celiakií méně, než řada jiných evropských států. Stát na dietu přispívá pouze těm nemocným, kteří jsou v hmotné nouzi. Náklady na bezlepkovou dietu jsou přitom podle odborné studie MPSV o cca 2400 Kč měsíčně vyšší, než u běžné racionální stravy. Nemocní celiakií nemohou bez rizika jíst ve veřejném stravování, mají omezenou možnost výběru potravin a musejí kupovat speciální drahé výrobky, které navíc nejsou v běžné maloobchodní síti dostupné.

Jedinou možností pro nemocné jsou fondy prevence vytvářené zdravotními pojišťovnami. Z nich lze hradit péči s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním a jde-li o péči nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Zástupkyně veřejného ochránce práv v souvislosti s podněty nemocných celiakií oslovila ředitele zdravotních pojišťoven s žádostí, aby v rámci preventivního působení ke zlepšení zdraví pojištěnců zvážili možnost příspěvku na bezlepkovou dietu.

Stav podpory nemocných celiakií jednotlivými pojišťovnami je v současné době následující:

Všeobecná zdravotní pojišťovna – jednorázový příspěvek 600 Kč na bezlepkovou dietu mohou od 1. července 2008 získat děti a mladiství do 18 let. Tento rok vyčlenila VZP pro pojištěnce s bezlepkovou dietou 2,5 milionu korun. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno zahajuje VZP v Jihomoravském kraji od 1. července pilotní program screeningu celiakie cílem odhalit dosud nepoznanou nemoc a včasnou léčbou jejím zabránit vážnějším projevům. Na tento projekt VZP letos vyčlenila další milion Kč.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – v pojistném plánu na rok 2008 má dvě položky, z nichž by částečné příspěvky mohla poskytnout. Jde o kreditní bonusový program a o zvláštní příspěvek z položky „ostatní“ pro mimořádné případy. Bonusový program pojišťovna slíbila pro rok 2008 rozšířit o příspěvek na bezlepkovou dietu.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – v současné době příspěvek na bezlepkové potraviny neposkytují, pro rok 2009 zváží možnost doplnění nebo navýšení počtu balíčků Programu rozšířené zdravotní péče z fondu prevence.

Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance – z fondu prevence celiakům nepřispívá

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – Od 1. 5. 2008 poskytne jednorázový příspěvek ve výši 1500 Kč na bezlepkovou dietu pojištěncům trpícím celiakií (na základě potvrzení od lékaře).

Česká národní zdravotní pojišťovna – v rámci preventivního programu Bonus umožňuje nemocným čerpat prostředky na bezlepkové potraviny.

Revírní bratrská pokladna – zaměřuje se na prevenci u klientů, kteří mohou mít k onemocnění dispozice. Správní rada schválila příspěvek na úhradu cíleného testu na BiocardTM Celiac Test, a to ve výši 200 Kč, která by měla pokrýt celkové náklady testu. Příspěvek je poskytován od 1. 5. 2008.

Ostatní pojišťovny se k návrhu zástupkyně ochránce nevyjádřily.

 

 

Vytisknout

Zpět na aktuality