AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Monika Šimůnková k porodům a omezením návštěv ve zdravotnických zařízeních

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je s účinností od 28. března 2020 nařízen zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou (mimo jiné) návštěv nezletilých pacientů. Zároveň je tímto opatřením rovněž s některými výjimkami zakázána přítomnost třetích osob při porodu.

Podle zpráv z médií jsou ale v některých nemocnicích omezovány návštěvy dětí jejich zákonnými zástupci. Takové zákazy nemají oporu v zákoně ani v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví. Naopak jsou tyto návštěvy výjimkou ministerstva povoleny.

“V některých porodnicích údajně dochází také k omezování styku matek a novorozenců. Žádný zákon či opatření ministerstva však neumožňuje omezit bezprostřední kontakt mezi rodičkou a novorozeným dítětem (tzv. bonding). Stejně tak neumožňuje jakékoli jiné nepřiměřené oddělení novorozence od matky. Plošné uplatňování této praxe bez jakéhokoliv individuálního hodnocení nepovažuji za souladné s právními předpisy. Prvotní kontakt dítěte s matkou je zcela zásadní pro zdárný vývoj dítěte,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

“Zákon mi neumožňuje, abych se zabývala přímo postupem porodnic nebo jiných zařízení, kde jsou hospitalizovány děti. Doporučuji však všem, kteří se v takové situaci ocitnou, aby si stěžovali nejprve řediteli příslušného zdravotnického zařízení a následně krajskému úřadu. Jak by měl krajský úřad stížnost vyřídit najdete v letáku Zdravotnictví - Stížnosti ve zdravotnictví. Pokud budete přesvědčeni, že krajský úřad nevyřídil stížnost řádně, mohu již jeho postup přezkoumat. Ráda bych všechny ujistila, že veškeré vaše podněty budu pečlivě prošetřeny,” říká Monika Šimůnková.

Dodává, že teoreticky by platil stejný postup i u stížností, které se týkají plošného zákazu (až na výjimky) přítomnosti otců u porodu. „Za situace, kdy je tento zákaz plošný a je vydán přímo ministerstvem, nemohu v tomto přístup krajských úřadů kritizovat. Nemocnice musí dodržovat opatření ministerstva a krajský úřad jim to nemůže vytýkat. Pokud se však již k plošným zákazům přistupuje, je vždy nutné poměřovat a vážit jednotlivá práva a zkoumat to, zda není možné přijmout jiná, méně omezující opatření. Pevně věřím, že ministr zdravotnictví činí kroky, aby práva dětí a rodičů v těchto případech nebyla omezována ve vyšší míře, než je nezbytně nutné a současně taková omezení trvala jen nezbytně nutnou dobu,” uzavírá Monika Šimůnková.

Vytisknout

Zpět na aktuality