AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Ministerstvo nesprávně krátilo charitě dotace – svou chybu napravilo

Přiznané dotace není možné krátit v průběhu jejich čerpání s odůvodněním, že se zpřesnila pravidla dotačního programu. Úspěšný žadatel, kterému byly po splnění podmínek programu dotace přiznány, legitimně očekává, že mu budou proplaceny všechny výdaje ze schválené žádosti. Zpětné promítnutí změn dotačních podmínek do již vyplácených dotací je nesprávným úředním postupem, který navíc může příjemce dotace i poškodit.

Zástupce ombudsmanky se zastal charitativní organizace, které Ministerstvo pro místní rozvoj krátilo přiznané dotace s odůvodněním, že některé výdaje neodpovídají tzv. Matici pro posuzování způsobilosti výdajů. Ta dotační pravidla zpřesňuje, ale byla zveřejněna až přibližně rok a půl poté, co charitativní organizace podala dotační žádost.

Charitativní organizace požádala o dotace na zkvalitnění zázemí terénních sociálních služeb. Konkrétně šlo o zakoupení, rekonstrukci a vybavení budovy, která má sloužit pro tři druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociální rehabilitaci. Žádost byla schválena a dotace přiznány. Projekt byl rozdělen do tří etap, aby bylo možné výdaje průběžně krýt z proplácené dotace. Poté, co byla realizována první etapa projektu, dospělo Ministerstvo pro místní rozvoj po provedení kontroly k závěru, že některé výdaje neodpovídají tzv. Matici pro posuzování způsobilosti výdajů. Ta jednoznačně vymezuje tzv. způsobilé výdaje, které lze z dotačního programu hradit. Charitativní organizace se bránila, že Matice, kterou kontroloři použili, byla jen interním dokumentem pro kontrolní účely a v době podávání a schvalování žádosti žádné takové vymezení v pravidlech dotačního programu nebylo. Charitativní organizace tedy legitimně očekávala, že všechny výdaje ze schválené žádosti budou proplaceny.

Zástupce ombudsmanky se ztotožnil s námitkou, že jde ze strany ministerstva o nesprávný úřední postup. Jestliže při posuzování žádosti ministerstvo žádné výdaje nepovažovalo za nezpůsobilé a dotaci přiznalo, organizace legitimně očekává proplacení dotace v přiznané výši.

Zástupce ombudsmanky po šetření ocenil, že ministerstvo své pochybení uznalo a napravilo ho i tím, že vyhovělo žádosti charitativní organizace o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Vytisknout

Zpět na aktuality