AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Mezinárodní konference „Slaďování soukromého a pracovního života/Work-life balance“

23. a 24. října 2014 pořádá veřejná ochránkyně práv mezinárodní konferenci „Slaďování soukromého a pracovního života/Work-life balance“.

Oblast práce a zaměstnání patří k nejdůležitějším oblastem, v nichž je diskriminace zakázána.

Téma slaďování osobního a pracovního života se diskutuje především v souvislosti pracovního uplatnění žen matek a jejich celkového postavení na trhu práce. O slaďování osobního a pracovního života však mají zájem i další skupiny osob, které se snaží svůj rodinný a pracovní život optimálně skloubit. Nedostatečná opatření podporující slaďování osobního a pracovního života, ať už legislativní opatření nebo opatření přijímaná jednotlivými zaměstnavateli, mohou vést ke znevýhodnění příslušníků a příslušnic některých skupin osob, a tak i k jejich diskriminaci. Zranitelnými a potenciálně diskriminovanými jsou především ti, kdo pečují o závislé osoby – děti, osoby se zdravotním postižením, seniory.

Jakým způsobem by se dalo napomoci přijímání jednotlivých opatření, jejichž účelem je podpora slaďování osobního a pracovního života? Jsou opatření aplikovaná v jiných evropských zemích použitelná i na situaci v České republice? Měl by v této oblasti zasahovat stát, nebo by měl nechat na zaměstnavatelích, aby sami zvolili přístup, jakým k tomuto problému přistoupí? Jakým způsobem celou situaci ovlivní přijetí zákona o dětské skupině? Jaké hlavní překážky brání zaměstnavatelům v přijímání slaďovacích opatření? Diskuse nad těmito otázkami bude cílem konference.

Konference je rozdělena do dvou částí. První den proběhne plenárně za účasti předních českých i zahraničních odborníků věnujících se oblasti slaďování soukromého a pracovního života. Druhý den nabídne workshopy nad tématy slaďování ve vědě, možnosti a praxe zaměstnavatelů při zavádění slaďovacích opatření a slaďování a rovné příležitosti. Paralelně proběhne setkání představitelů vybraných ombudsmanských institucí a antidiskriminačních orgánů nad tématem rovného zacházení a slaďování.

Přihlašování na konferenci probíhá pomocí elektronického formuláře dostupného zde: http://www.ochrance.cz/no_cache/spolecne-k-dobre-sprave/konference-seminare-a-kulate-stoly/ a bude otevřeno do 16. října 2014. Kapacita konferenčního sálu i míst na workshopech je omezená, proto si pořadatel vyhrazuje zájemce z důvodu naplnění kapacity odmítnout.

Účast na konferenci je bezplatná. Během konference bude zajištěno tlumočení z češtiny/slovenštiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny.

 Program konference (374.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podrobnější informace o projektu naleznete zde: http://www.ochrance.cz/spolecne-k-dobre-sprave/.

Vytisknout

Zpět na aktuality