AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Mezinárodní konference o právní regulaci místní samosprávy

Ve dnech 19. - 20. června 2008 pořádá v Kroměříži veřejný ochránce práv společně s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 4. letní mezinárodní konferenci s názvem Právní regulace místní (a regionální) samosprávy. Představitelé české i zahraniční právní vědy, zástupci samosprávy a představitelé ústavní a správní justice budou diskutovat o tom, zda právní regulace místní samosprávy v ČR odpovídá požadavkům Evropské unie, zda při stávající organizaci místní správy nedochází k převážení funkcí státní správy a tím k narušení zájmů sledovaných samosprávou, zda současná organizace místní správy zabezpečuje odpovídající aplikaci „státního“ práva a realizaci státní politiky. Hovořit se bude mezi jiným také o úloze místního práva v moderním demokratickém právním státě, úloze komunálního majetku v moderním demokratickém právním státě, o regulaci státního dozoru a kontroly nad místní samosprávou.

Konference se účastní zástupci Ministerstva vnitra ČR, krajských a městských úřadů, českých a slovenských univerzit, Ústavního soudu ČR a SR, Nejvyššího soudu ČR a SR, Nejvyššího správního soudu ČR, Nejvyššího státního zastupitelství a dalších institucí.

Vytisknout

Zpět na aktuality