AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Kulatý stůl: medicínské, sociální, etické a právní aspekty intersex problematiky

V každé zemi se rodí děti, jejichž pohlavní znaky částečně či zcela neodpovídají tomu, co medicína a společnost očekává od mužských a ženských těl (intersex děti). Uvádí se, že takových dětí se rodí ve světě zhruba tolik, jako dětí se zrzavými vlasy. Dne 4. listopadu 2019 proto ombudsmanka uspořádala kulatý stůl určený zástupcům z řad praktikujících lékařů, právníků, kteří se zabývají související lidskoprávní problematikou, lékařských etiků, sociologů, představitelů ústředních orgánů státní správy, podporujících spolků, ale i samotných intersex lidí.

Účastnice a účastníci kulatého stolu diskutovali nad medicínskými, sociálními, etickými i právními aspekty intersex problematiky. Shodli se na například na tom, že je třeba systematicky usilovat o odstranění společenských předsudků týkajících se lidského pohlaví a případných odlišností v tomto ohledu. Jednotliví vystupující rovněž kladli důraz na co nejširší zapojení samotných dětí do rozhodování o svém vlastním těle, v závislosti na jejich věku a vyspělosti. Potěšující je skutečnost, že názor dítěte již dnes u nás má podstatnou váhu.

Důvodů, které vedou k tomu, že pohlaví dětí není jednoznačně určitelné, je z medicínského hlediska celá řada, proto i variace pohlavních znaků mohou mít různou podobu. S jednotlivými variacemi mohou být spojena různá zdravotní rizika, podle nichž je potřeba volit léčbu, včetně případných chirurgických zásahů. U zásahů, které nejsou ze zdravotního hlediska nezbytné a snesou odklad, je na místě zvažovat, zda s nimi nevyčkat do doby, než se samo dítě bude moci zapojit do rozhodování o svém vlastním těle.

Dle diskuse se rovněž jeví jako žádoucí prodloužit lhůtu pro zápis pohlaví dítěte do matriky. V současné době je nutné pohlaví dítěte matričnímu úřadu oznámit do tří dnů od jeho narození, což v některých případech může být u dětí se sporným pohlavím nedostačující. V neposlední řadě by mnozí diskutující přivítali, aby úřední změna pohlaví nebyla podmíněna invazivními chirurgickými procesy, tedy se stala jednodušší a přístupnější. To by mohlo pomoci i intersex lidem v případě, pokud se neidentifikují s určeným a zapsaným pohlavím. 

Současná doba přináší stále více informací o životech konkrétních intersex lidí a související problematika se na mezinárodním poli stává diskutovaným lidskoprávním tématem. O stavu v českém prostředí toho zatím příliš mnoho nevíme.

Přijetí konkrétních kroků a navazujících opatření však ve velké míře závisí na datech o sociálních a právních aspektech života intersex lidí v České republice. Naprosto klíčová je proto v tuto chvíli realizace výzkumu na toto téma.

Ombudsmanka uvítá, pokud bude v návaznosti na kulatý stůl probíhat další odborná diskuse na téma intersex lidí a dětí.

26. říjen se ve světě považuje za Den povědomí o intersex lidech (Intersex Awareness Day) a 8. listopad za Den solidarity s intersex lidmi (Intersex Solidarity Day). Veřejná ochránkyně práv využila letos k otevření diskuse nad aktuálními poznatky týkajícími se situace intersex lidí a možnostmi řešení souvisejících problémů prostoru mezi těmito dvěma významnými dny.  

Vytisknout

Zpět na aktuality