Zveřejněno Tisková zpráva

Ke zrušení pověření zástupkyně ombudsmana k zastupování ve vládních radách

Členem zmíněných rad je z jejich statutu veřejný ochránce práv. Zástupkyně ombudsmana ho v posledních dnech písemně informovala, že se jejich názory liší, a proto nemůže vystupovat jako jeho zástupce. Nadto jde o oblasti působnosti, kterými není pověřena.

"Byl bych opravdu rád, kdyby si moje zástupkyně přestala neustále stěžovat médiím a stavět se do role oběti, které všichni ubližují, a raději se o to intenzivněji věnovala svěřené agendě," konstatuje ombudsman.

Ochránce se proto rozhodl postupovat tak, jak tomu bylo zvykem u všech jeho předchůdců. Členem rad zůstává v souladu se statutem rad sám, případně pověří odborníky, kteří se v Kanceláři veřejného ochránce práv danými agendami zabývají.

Vytisknout

Zpět na aktuality