AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

K umístění dítěte na psychiatrii kvůli neshodám rodičů

V souvislosti s rozhodnutím soudu o umístění desetileté dcery M. Smutné do psychiatrické léčebny se na veřejného ochránce práv obrací občané České republiky s dotazy na správnost takového postupu a na kroky, které ochránce v této věci podnikne.

Veřejný ochránce práv ze zákona nesmí zasahovat do rozhodovací činnosti soudů, a z tohoto důvodu nemůže soudní rozhodnutí přezkoumávat ani měnit. Vzhledem k tomu, že se však jedná o dítě, jehož zájmy a práva musí být chráněny zcela prioritně, sleduje ochránce celou záležitost velmi pozorně. Kancelář ombudsmana kontaktovala v této věci ministerstvo práce a sociálních věcí, pod nějž sociálně-právní ochrana dětí spadá a které už zahájilo šetření celé záležitosti. Ministerstvo přislíbilo ombudsmana průběžně informovat o svém postupu. Zástupkyně veřejného ochránce práv také osobně navštívila motolskou léčebnu a na místě ověřila některé skutečnosti.

Veřejný ochránce práv v tuto chvíli považuje avizovanou žádost motolské nemocnice o zrušení předběžného opatření soudu za právně nejefektivnější postup, který současně plně respektuje zákonné předpisy.

Vytisknout

Zpět na aktuality