Zveřejněno Tisková zpráva

K informacím v médiích ke kauze týraných chlapců z Kuřimi

Závěrečná zpráva veřejného ochránce práv ze šetření stížnosti otce týraných chlapců z Kuřimi se v žádném případě nevěnuje posuzování faktu, jestli by chlapci měli být s otcem nebo v zařízení Klokánek, jak bylo v médiích mylně uvedeno. O takové záležitosti musí vždy rozhodnout soud. Výtky ochránce proto směřuji k  zákazu styku otce s dětmi, který vydalo vedení Klokánku ještě předtím, než o záležitosti rozhodl soud.

Podstatou problému není to, že jsou děti umístěny v zařízení Klokánek, ale že dětem a otci byl znemožněn styk, a tím bylo hrubě zasaženo do jejich základních práv. Takový zásah není v pravomoci kohokoli, ale pouze v pravomoci soudu. Šetření ukázalo, že situace v době od 9. 5. 2007, kdy byli chlapci umístěni do Klokánku, až do 21. 6. 2007 kdy bylo vydáno předběžné rozhodnutí soudu o zákazu styku otce s dětmi, byla protiprávní.

Svá zjištění shrnul ochránce do závěrečné zprávy, která byla doručena všem dotčeným úřadům a rovněž stěžovateli. Příslušné úřady nyní mají lhůtu třiceti dnů, během níž se ze zákona mají k závěrům ochránce vyjádřit a uvést, jaká opatření hodlají ve věci přijmout. Až poté může ochránce zveřejnit některé závěry.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality