AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Je dobře, že chce vláda zřídit dětského ombudsmana a národní lidskoprávní instituci. Bez lidí to ale nezvládneme, varuje ombudsman

Ombudsman zaslal ministrovi pro legislativu své připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o veřejném ochránci práv. Vládní návrh zákona si klade za cíl zřídit dětského ombudsmana a národní lidskoprávní instituci (NHRI) při Kanceláři veřejného ochránce práv. To přinese mnoho nových povinností a úkolů. Ombudsman proto upozorňuje vládu, že k důstojnému vykonávání nových mandátů je potřeba náležité finanční a personální pokrytí.

Jsem rád, že návrh zákona vznikl. Zřízení instituce dětského ombudsmana i národní lidskoprávní instituce považuji za velmi potřebné. Varuji však před jejich zřizováním pouze ‚pro forma‘. Zejména bez odpovídajícího personálního a finančního zajištění jejich činnosti. Slovy ‚klasika‘ by fázi očekávání mohla snadno vystřídat fáze zklamání. A to nejen u veřejnosti, ale i u mezinárodních institucí,“ upozornil ombudsman Stanislav Křeček.

Česká republika je jednou z posledních zemí Evropské unie bez vlastní národní lidskoprávní instituce a dětského ombudsmana. Česko za to čelí mezinárodní kritice. „Nemyslím si, že bychom měli zřízení obou institucí dále odkládat s ohledem na aktuální situaci veřejných rozpočtů,“ uvedl ombudsman s tím, že náklady na činnost obou institucí nejsou nijak enormní.

Zřízením dětského ombudsmana a národní lidskoprávní instituce se významným způsobem posílí ochrana lidských práv. Kanceláři ombudsmana to přinese mnoho nových úkolů. Personálně velmi náročnou agendou budou například dětské stížnosti. Ty by kromě státních úřadů měly nově zahrnovat i činnost dalších orgánů veřejné správy, ale i samosprávy (např. ředitele škol). Návrh také předpokládá aktivní roli dětského ombudsmana v soudních řízeních. Kancelář bude schopna zajistit takový servis pouze za předpokladu jejího adekvátního personálního posílení.

Představu, že výkon nových rozsáhlých agend může Kancelář zajistit reorganizací svých stávajících zdrojů, je absolutně nereálná. Vedlo by to k prodloužení lhůt pro vyřízení individuálních stížností, a to jak dospělých, tak i dětí. Obávám se, že by se to mohlo dotknout také naší další činnosti, jako je šetření z vlastní iniciativy, výzkumy, návštěvy zařízení, připomínky k legislativním návrhům nebo třeba vstupování do soudních řízení. Především bychom však nenaplnili očekávání, která do zřízení obou institucí vkládáme,“ vyjádřil obavy ombudsman.

Kancelář ombudsmana navíc už teď bojuje se sníženým rozpočtem.  Kvůli vládnímu úspornému balíčku počítá návrh rozpočtu na příští rok se snížením mezd o 2 % a užších provozních výdajů o 5 %. „Za této situace zatížení Kanceláře dalšími úkoly bez adekvátního navýšení personálních zdrojů považuji za nemožné,“ dodal ombudsman.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality