AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Inspektorát cizinecké policie v Praze dlouhodobě v problémech

Ochránce už několik let řeší stížnosti související s pobytem cizinců v ČR. Jde o stížnosti na práci našich konzulátů v zahraničí při vyřizování žádostí o víza a také o dlouhodobě neuspokojivou situaci na inspektorátu cizinecké policie v Praze. Na tato témata poukazovaly i reportáže v médiích, ať už v souvislosti s konzuláty v Kyjevě, Lvově, Hanoji, Bratislavě nebo naposledy při nedávném zásahu cizinecké policie právě před budovou inspektorátu v Praze. Vždy se upozorňovalo na nedostatky v zajišťování těchto služeb.

Inspektorát cizinecké policie v Praze dlouhodobě v problémech

Počet cizinců v ČR sice každoročně narůstá, ale tento fakt nemůže ochránce akceptovat jako zdůvodnění neúnosné situace na Inspektorátu cizinecké policie v Praze. V podnětech, které ochránce dostává, jsou opakovaně zmiňovány nejen fronty tvořící se od pozdních nočních/brzkých ranních hodin, ale i námitky, že krátce po začátku úředních hodin, např. již v 8 hodin ráno, je zastaven výdej pořadových čísel, bez nichž není možné žádost podat. Na podstatnou část čekajících se nedostane, ale na úřadovně se přitom pohybují osoby nabízející pořadová čísla k prodeji. Dochází tak k tomu, že pokud cizinec za pořadové číslo nezaplatí, není schopen vyřídit svoji záležitost ani při několikerých návštěvách. Stěžovatelé namítají i další „mafiánské“ praktiky při organizování fronty.

Situaci považuje ochránce za alarmující, protože na správním úřadě České republiky vytváří podmínky pro nestandardní jednání a korupci. Dosud prováděná opatření měla vždy pouze krátkodobý efekt a šlo o jednorázové zákroky realizované často až pod mediálním tlakem ve chvíli, kdy se situace začala vymykat kontrole. Podle ochránce je naprosto nezbytné záležitost vyřešit systémově a s dlouhodobou koncepcí, protože počet cizinců se bude do budoucna nadále zvyšovat. Zefektivnění by měl přinést postupný přechod administrativně-správní agendy na civilní složky Ministerstva vnitra, což ochránce vítá a podporuje. Současně však varuje, že tato postupná transformace se nesmí stát záminkou k tomu, aby se odpovědné orgány systémovým řešením aktuálního stavu nezabývaly. Ochránce se proto obrací na ministra vnitra a policejního prezidenta s žádostí o informaci, jaké kroky hodlají podniknout, aby se situace trvale zlepšila a k podobným praktikám nedocházelo.

Vytisknout

Zpět na aktuality