AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Inspekce práce a neziskové organizace společně. Ombudsmanka zorganizovala setkání k ochraně před diskriminací

Neziskové organizace pomáhají lidem bránit se proti diskriminaci, orgány inspekce práce prošetřují zaměstnavatele, jestli se dopouštějí diskriminace. Ombudsmanka se rozhodla poprvé pozvat zástupce obou těchto aktérů ochrany lidí s diskriminací na pracovním trhu a umožnit jim navzájem se informovat o aktuálních poznatcích, vyměnit si zkušenosti a diskutovat např. o tom, jak se diskriminace projevuje v praxi, jak ji prokazovat a jak je to obtížné.

Diskriminace v zaměstnání a na trhu práce je v České republice dlouhodobě nejrozšířenější formou nerovného zacházení. Potvrzují to dlouhodobě sociologické výzkumy, i výzkum veřejné ochránkyně práv provedený v roce 2015, z jehož výsledků vyplývá, že 66 % lidí má zkušenost s diskriminací při hledání práce a 38 % při výkonu zaměstnání.

„Jde o první setkání v tomto složení a s tak vysokým zastoupením pracovníků orgánů inspekce práce a neziskových organizací. Navíc k diskuzi o problémech na pracovním trhu napříč všemi diskriminačními důvody. Inspektoráty práce i neziskové organizace dosud plnily své úkoly každý zvlášť a jejich spolupráce nebyla systematická. Efektivně bránit nerovnému zacházení ale nejde bez sdílení zkušeností a aktuálních poznatků,“ vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová důvody uspořádání kulatého stolu Podoby spolupráce orgánů inspekce práce s neziskovými organizacemi při potírání diskriminace na trhu práce ve středu 12. února.

Role neziskových organizací je podle ombudsmanky v ochraně před diskriminací nezastupitelná, protože právě tyto organizace často jako první předávají obětem diskriminace důležité informace o možnosti obrany jejich práv. Zároveň tímto způsobem získávají zásadní a aktuální informace z terénu o různých podobách nerovného zacházení, které mohou nejen inspektoráty práce, ale i veřejný ochránce práv postrádat. Spolupráce s neziskovými organizacemi ale současně neznamená narušení či jiný zásah do činnosti orgánů inspekce práce. Inspekce dál zůstává neutrálním státním orgánem otevřeným všem podnětům. Informace a zkušenosti neziskových organizací však podle ombudsmanky mohou být pro orgány inspekce práce určitým impulsem nebo námětem pro plánování kontrolní činnosti zaměřené na rovné zacházení v zaměstnání a v přístupu k němu. „Orgány inspekce práce samozřejmě zahajují a budou dál zahajovat kontrolu podle svých plánů a svého rozhodnutí, ale jsem přesvědčena, že pro přípravu takto tematicky zaměřených kontrol je dobré mít předem co nejvíc informací. Ty nejdůležitější mohou zajistit právě neziskové organizace. Bez dialogu to ale nejde,“ vysvětluje ombudsmanka.

Cílem kulatého stolu, u něhož na pozvání ombudsmanky poprvé zasednou zástupci orgánů inspekce práce a neziskových organizací, je zvýšit povědomí inspektorátů o aktuálních poznatcích neziskových organizací o diskriminačních praktikách zaměstnavatelů a současně zvýšit povědomí neziskových organizací o právních možnostech a úskalích při dokazování diskriminace orgány inspekce práce.

Účastníci budou diskutovat o různých diskriminačních praktikách v přístupu k zaměstnání např. v pracovní inzerci, přijímacích pohovorech, v uvádění důvodů nepřijetí do zaměstnání apod. Druhý tematický blok se zaměří na diskriminaci v průběhu zaměstnání, např. na rovnost v odměňování, obtěžování, slaďování osobního a pracovního života, přijímání opatření pro lidi s postižením aj. Třetí diskuzní blok se pak bude věnovat možnosti spolupráce mezi orgány inspekce práce a neziskovými organizacemi do budoucna, např. kdy a jak je vhodné, aby se neziskové organizace obracely na inspektoráty práce s podnětem apod.

Vytisknout

Zpět na aktuality