AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

I policie musí řešit stížnosti řádně

Ukradli mu kolo, sám si ho našel v bazaru, žádal policii o zajištění svého majetku, ale dřív než k tomu došlo, kolo bylo prodáno. Postižený si stěžoval na postup policie nadřízenému orgánu a odtud mu přišlo sdělení, že je jeho stížnost nedůvodná.

Veřejný ochránce práv se zabýval podnětem stěžovatele, který poukazoval na nedostatečné vyřízení jeho stížnosti okresnímu ředitelství Policie ČR. Stěžovateli bylo odcizeno kolo, které krátce nato objevil v bazaru. Oznámil to na policii, jenže provozovna bazaru byla z důvodu dovolené celý následující týden zavřená a majitele se nepodařilo kontaktovat. Policie se tedy do provozovny dostala až deset dní od oznámení a zjistila, že kolo bylo prodáno. Mělo k tomu dojít v době, kdy byl bazar zavřen. Následnou stížnost na postup policie shledalo okresní ředitelství jako nedůvodnou.

Ochránce v tomto případě zjistil pochybení na straně okresního ředitelství Policie ČR, které při vyřizování stížnosti nerespektovalo ustanovení správního řádu a své závěry řádně neodůvodnilo. Stěžovatel nebyl vyrozuměn o tom, jaké podklady vedly k závěru o neodůvodněnosti jeho stížnosti. Policie se také ve svém vyjádření nevypořádala se všemi otázkami a námitkami, které stěžovatel uvedl.

V této souvislosti musel ochránce rovněž konstatovat, že postup policie při pokusech kontaktovat majitele bazaru nebyl dostatečný. Pokud se s majitelem dokázal spojit neznámý kupec, pak lze předpokládat, že se totéž mohlo podařit i policii.

 

Vytisknout

Zpět na aktuality