AKTUÁLNĚ: POZOR: Vstup veřejnosti do prostor Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem osobního podání podnětu do protokolu je i v současné době možný každý pracovní den od 8.00 do 16.00. Doporučujeme však upřednostnit podání podnětu e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Zveřejněno Tisková zpráva

I maringotka může být stavbou

Maringotka je sice běžně považována za silniční vozidlo, stejně jako třeba karavan, ale pokud je užívána k účelu, který by jinak plnila stavba, musí ji stavební úřad jako stavbu posuzovat.

Zástupce ombudsmanky se zabýval stížností na nečinnost stavebního úřadu v severomoravské obci v souvislosti s vybudováním letního kina bez povolení. Sporným objektem byla přistavená maringotka sloužící jako promítací kabina. Stavební úřad zastával názor, že k vybudování letního kina (konstrukce pro plátno, rozestavění laviček aj.) nebylo třeba souhlas, ani rozhodnutí stavebního úřadu. V případě maringotky pro projekční techniku úřad konstatoval, že nejde o stavbu. Dokládat to měla i skutečnost, že v průběhu tří let provozu letního kina stavebník s maringotkou o několik metrů v rámci plochy kina „popojel“.

Stěžovatel s takovým posouzením nesouhlasil a zástupce ombudsmanky mu dal zapravdu. Podle stavebního zákona i judikatury správních soudů se totiž za stavbu považuje i výrobek, který je užíván k účelu, jaký by jinak plnila stavba. Tato definice dopadá například i na silniční vozidla (maringotky, karavany), pokud slouží jako stavby.

„Stavebním úřadům někdy dělá problém posuzovat z pohledu stavebního práva netypické objekty. Známý je třeba případ dočasného demontovatelného zimního stadionu, který vzhledem k jeho krátkodobé existenci brněnský stavební úřad také nevyhodnotil jako stavbu. Stavební úřady se ale musí vždy zamýšlet nad tím, jestli objekt v konkrétním případě neplní funkci, kterou by jinak plnila stavba, a podle toho pak uplatnit stavební zákon,“ shrnuje problém zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

V případě uvedeného letního kina plní maringotka funkci stavby promítací kabiny a je nedílnou součástí areálu. Je proto třeba na ni nahlížet jako na stavbu, která podle zástupce ombudsmanky vyžadovala minimálně územní projednání (např. rozhodnutí o umístění stavby). Skutečnost, že provozovatel s maringotkou v rámci areálu popojel, neznamená, že tím změnil účel jejího využití. Maringotka se drobným přemístěním nestala silničním vozidlem, i nadále slouží pro umístění promítacího zařízení letního kina. Dokládá to i skutečnost, že v ročních obdobích, kdy není letní kino v provozu, maringotka v areálu dál stojí a není užívána. Není tedy sporu, že se jedná o stavbu ve smyslu stavebního zákona.

Zástupce ombudsmanky stavební úřad upozornil, že pokud provozovatel maringotku neodstraní z areálu letního kina nebo neprovede taková opatření, aby maringotka přestala plnit funkci stavby projekční kabiny, měl by stavební úřad zahájit řízení o odstranění stavby.

Stavební úřad právní názor zástupce ombudsmanky akceptoval a vyzval stavebníka k nápravě. Následně informoval zástupce ombudsmanky, že stavebník dobrovolně nápravu nezjednal, protože maringotku s promítací kabinou nepřemístil mimo areál letního kina. Stavební úřad proto provede nové místní šetření a následně bude postupovat v souladu s právními předpisy (zahájí řízení o odstranění stavby).

Vytisknout

Zpět na aktuality