AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Finanční úřad vymáhal po prodeji bytu daň neoprávněně i za další roky od původního vlastníka – ombudsman pomohl zrušit exekuci

Prodejem nemovitosti povinnosti původního vlastníka nekončí. Pokud změnu neoznámí finančnímu úřadu, může se stát, že mu úřad bude i nadále vyměřovat daň z nemovitých věcí. Údaje na finančním úřadě totiž nejsou vždy automaticky aktualizované u jednotlivých poplatníků podle katastru nemovitostí. Na základě případu stěžovatele upozorňujeme ty, kteří své nemovitosti v minulých letech prodali, a finančnímu úřadu to neoznámili, aby si ověřili, že o změně vlastníka příslušný FÚ ví.

Na začátku bylo zdánlivě malé opomenutí. Stěžovatel po prodeji bytu neoznámil finančnímu úřadu, že již v jeho územním obvodu nevlastní žádné nemovitosti. Spoléhal, že stačí, když se k dani přihlásí nový vlastník. Úřad přitom několik let vyměřoval daň oběma.

„Můj klient se od finančního úřadu dozvěděl o údajném nedoplatku až po šesti letech. Po celou dobu přitom daň řádně platil nový vlastník bytu, s vyměřenou daní jsme proto logicky nesouhlasili. Přesto finanční úřad nechal domnělou daň i s úroky strhnout exekucí klientovi z účtu,“ vykresluje okolnosti případu advokátka stěžovatele Eva Kantoříková.

S klientem se proti exekuci bránili správní žalobou a rozhodli se oslovit i ombudsmana. Ten ve svém šetření došel k závěru, že správce daně postupoval správně, když stěžovateli v letech 2014 až 2016 vyměřil daň podle té poslední známé, protože u něj neměl v systému informaci o tom, že již poplatníkem není. Podle zprávy z šetření ale bylo v rozporu se zásadou rychlosti, když finanční úřad podnikl první kroky k vybrání nedoplatku až s šestiletým odstupem v roce 2019. „Kvůli liknavému postupu správce daně stěžovateli po celou dobu vznikal úrok z prodlení. Pokud by navíc správce daně začal řešit úhradu nedoplatku dříve, eliminovalo by se riziko, že marně uplyne lhůta pro stanovení daně, ve které bylo možné v souladu se základním cílem správy daní závadný stav napravit,“ uvádí zpráva o šetření.

A chybu podle ombudsmana udělal finanční úřad také při nařízení daňové exekuce. V té chvíli už totiž měl informace o tom, že stěžovatel poplatníkem daně vůbec není, protože byt nevlastní. „Rovněž správce daně věděl, že daň již vybral od skutečného poplatníka a chystá se ji vybrat podruhé. Setrvávám na svém závěru, že vymáhání daně na stěžovateli bylo zjevně nespravedlivé a nezákonné,“ shrnul ombudsman Stanislav Křeček v závěrečném stanovisku.

Finanční úřad následně argumenty ombudsmana přijal a exekuční příkaz zrušil. „Chtěli jsme, aby náš případ mohl být varováním pro ostatní, kteří by se do podobné situace mohli dostat v budoucnu. Jsme rádi, že se díky ombudsmanovi podařilo dosáhnout zrušení exekučního příkazu a vrácení neoprávněně stržených peněz,“ dodává advokátka Eva Kantoříková. 

Správce daně navíc vyplatil stěžovateli také úrok z nesprávně stanovené daně a rozhodl se i prověřit plynulost postupu příslušného územního pracoviště při vymáhání nedoplatků na dani z nemovitých věcí.
 

Přílohy:

Zpráva o šetření

Závěrečné stanovisko

Vytisknout

Zpět na aktuality