Zveřejněno Díl seriálu na ČT

Druhý díl Ochránce 2013

V neděli 15. září vysílá ČT2 od 11:25 h premiéru druhého dílu nové řady pořadu Ochránce. Tentokrát půjde o případ průchodu přes cizí pozemek, snížení osobního ohodnocení v práci kvůli věku a potíže s neoprávněným vyřazením z evidence Úřadu práce. Repríza je na programu ve středu ve 13:10 a další opakování jsou pak zařazena do vysílání ČT2 v neděli a úterý vždy po půlnoci.

První případ je složitý a jeho aktéři se s problémy potýkají už dlouho. Hlavní roli v něm hraje skupina pozemků různých vlastníků. Aby se ke svým domům dostali, navzájem si podle potřeby smluvili věcné břemeno průchodu přes sousední pozemky. Jenže pan Matula časem zjistil, že jeho pozemek používají k průchodu nejen sousedé, kteří jinudy ke svému domu jít nemohou, ale i veřejnost a vlastníci dalších pozemků, kteří se ke svým nemovitostem dostanou i jinými cestami. Silniční správní úřad vedle v jeho věci správní řízení a potvrdil, že přes pozemek nevede veřejná cesta. Pan Matula tedy musí umožnit průchod těm sousedům, kteří by se jinak ke svému domu nedostali a pro něž je zřízeno věcné břemeno. Protože potíže s průchodem přes pozemek nevyřešila branka, rozhodl se nakonec pan Matula svůj pozemek oplotit. Se stavebním úřadem to ale nešlo snadno, takže se nakonec musel obrátit na ombudsmana.

Druhý případ se týká diskriminace. Zaměstnavatel se totiž rozhodl snížit panu Michalovi osobní příplatek o padesát procent a zdůvodnil to tím, že pan Michal pobírá vedle platu starobní důchod.  S tím pan Michal nesouhlasil a s pomocí ombudsmana se domáhal nápravy. Podle zákoníku práce je osobní příplatek jednou ze složek platu a má přímou návaznost na vykonávanou práci. Slouží k ocenění vyššího pracovního nasazení a nadstandardních výsledků. V okamžiku, kdy je zaměstnanci přiznán, stává se platovým nárokem zaměstnance. Jeho snížení či odejmutí je tedy možné, pokud se změnily podmínky, za něž byl původně přiznán, pokud dojde k přehodnocení pracovních výsledků zaměstnance. Není možné osobní příplatek snížit či odejmout na základě nepracovních faktorů (např. krácení rozpočtu). Pokud tedy zaměstnavatel v tomto případě snížil osobní příplatky zaměstnancům, kteří mají nějaký souběžný příjem, nikoli kvůli pracovním výsledkům, je to v rozporu se zákoníkem práce. Jestliže zaměstnavatel snížil osobní příplatek z důvodu souběžného pobírání starobního důchodu, nasvědčuje to také o nepřímé diskriminaci na základě věku, protože právě věk je spjat se vznikem nároku na důchod. Otázku diskriminace by ale musel rozhodnout soud.
Pan Měchýř ze třetího případu je ve složité životní situaci. Kvůli vleklé chorobě je každou chvíli nemocný a proto je pro něj téměř nemožné najít a udržet si práci. Kromě toho nemá ani žádné úspory. Když jeho choroba znovu propukla a byl hospitalizován, neuvědomil si, že má také schůzku na úřadu práce. Dostavil se tam hned poté, co byl z nemocnice propuštěn, jenže jeho nedostavení se v domluveném termínu bylo posouzeno jako porušení povinností nezaměstnaného a byl z evidence úřadu práce vyřazen.

Po odvysílání se můžete na díl podívat i zde .

V sobotu 14. 9. a v neděli 15. 9. Pak ČT24 uvádí reprízu loňského dílu o problémech s obchodním rejstříkem.

Vytisknout

Zpět na aktuality