AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Doporučení ombudsmana týkající se pracovníků z EU by mohla pomoci i dalším zahraničním pracovníkům, zaznělo na workshopu

Ombudsman seznámil na pracovním semináři zástupce státních úřadů se svými doporučeními, která formuloval koncem loňského roku na základě rozsáhlého výzkumu mezi občany Evropské unie žijícími v České republice. Většina doporučení se týká práce a zaměstnávání. Stanislav Křeček upozornil účastníky workshopu, že pokud by státní instituce převedly jeho doporučení do praxe, zlepší se tím podmínky pro všechny zahraniční pracovníky, nejen pro ty pocházející z Evropské unie. Toto téma považuje za zvlášť důležité i v souvislosti s příchodem velkého množství lidí prchajících před válkou na Ukrajině.  

Cizinci jsou na trhu práce zranitelnou skupinou, roli hraje například menší znalost prostředí, jazyková bariéra nebo obecně méně stabilní zázemí v hostující zemi. Výzkum ombudsmana odhalil třeba i to, že pocit diskriminace v oblasti pracovního života souvisí s mírou znalosti češtiny. Unijní občané mluvící plynně česky méně často pociťovali znevýhodnění oproti českým kolegům i v případech, kdy čeština nebyla pro jejich pracovní pozici podmínkou – například pokud při práci v mezinárodním týmu mluvili i s českými kolegy anglicky.

Přestože se výzkum zaměřoval na zkušenosti pracovníků z Evropské unie, je pravděpodobné, že i lidé přicházející ze třetích zemí se potýkají s podobnými problémy.  

České úřady, se kterými cizinci nejčastěji jednají, by podle ombudsmana měly zlepšit komunikaci a například pravidelně aktualizovat české i cizojazyčné webové stránky s informacemi určenými právě zahraničním pracovníkům. Úředníci, kteří se pravidelně setkávají s cizinci, by měli být schopní se s nimi domluvit. Ombudsman upozorňuje, že čeština je sice jednacím jazykem, ale obecnou základní komunikaci mohou úředníci vést i v jiném jazyce a například cizinci vysvětlit, jaký formulář má vyplnit, jaké dokumenty doložit nebo co se bude v jeho řízení dál dít.

Zásadní je podle ombudsmana role Státního úřadu inspekce práce. Ten by se měl podle doporučení více zaměřit na kontroly rovného zacházení se zahraničními pracovníky, pokračovat v kontrolách nelegálního zaměstnávání a také kontrolách agentur práce.

Na semináři v Kanceláři ombudsmana o doporučeních ve středu diskutovali zástupci ministerstev, pražského magistrátu i kontrolních úřadů jako je Státní úřad inspekce práce, Česká obchodní inspekce nebo Česká školní inspekce. Shodli se, že v současné době bude téma zaměstnávání cizinců a podmínek pro ně velmi aktuální. Tomu by proto měla odpovídat i státní finanční podpora aktivitám spojeným s integrací cizinců na všech úrovních -  od pobytových agend v rámci Ministerstva vnitra, přes jazykové kurzy organizované například kraji až po školství nebo právě zaměstnávání. Veřejný ochránce práv bude i nadále naplňování doporučení sledovat. 

Vytisknout

Zpět na aktuality