AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Doporučení ombudsmanky, jak zajistit povinné předškolní vzdělávání všem pětiletým dětem

Dnes, 2. května, začínají zápisy do mateřských škol. Podle zjištění České školní inspekce se ale do povinného předškolního vzdělávání nepodaří zapojit až 3 % pětiletých dětí. Přibližně 3 400 pětiletých dětí pak může mít kvůli tomu ztížený nástup do první třídy základní školy, protože jim chybí systematická předškolní příprava. Zejména obce, ale i samotné mateřské školy, ministerstvo školství a Česká školní inspekce by podle ombudsmanky měly usilovat o to, aby se všechny pětileté děti mohly do povinného předškolního vzdělávání zapojit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat především dětem ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí. Těm předškolní vzdělávání pomůže nejvíc a ovlivní i jejich úspěch v budoucím životě.

Ombudsmanka zpracovala doporučení, jak napomoci zapojení pětiletých dětí do předškolního vzdělávání. Určeno je především obcím, ale inspirací může být i pro mateřské školy, orgány sociálně-právní ochrany dětí nebo pro nevládní organizace. Vychází totiž z existující a fungující praxe, s níž se ombudsmanka při své činnosti setkala.

V první řadě je podle ombudsmanky třeba zvýšit informovanost o předškolním vzdělávání. K tomu může sloužit stručný a srozumitelný leták pro občany obce s informacemi např. o tom, pro koho je předškolní vzdělání povinné a v čem spočívá, jak probíhá zápis a jaké doklady jsou k němu potřebné. Ombudsmanka doporučuje volit při tvorbě letáku metodu tzv. easy to read, ve zjednodušených a krátkých formulacích, čitelném zpracování.

Leták je pak třeba vhodně šířit. Ideální je osobní předání (např. ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi, které jsou s rodiči v kontaktu). Využít lze i výlohy obchodů, ordinace dětských lékařů, sociální sítě apod. Pokud jde o sociálně znevýhodněné rodiny nebo o rodiny z národnostních či etnických menšin, hraje důležitou roli i terénní práce v rodinách a spolupráce obcí s nevládními organizacemi. Cílem je především motivovat rodiče k zápisu dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání, vysvětlovat jim jeho přínosy. V praxi se osvědčilo pozvat rodiny k zápisu do mateřské školy ještě jednou těsně před jeho konáním (např. odpoledne předchozího dne).

Zápis k předškolnímu vzdělávání je však jen prvním krokem. Pro úspěch je klíčová dobrá spolupráce mateřské školy a rodičů. V praxi se osvědčila pravidelná a včasná komunikace s rodiči, pozitivní přístup, vstřícnost a techniky aktivního naslouchání. Důvěru zvyšuje i pravidelná informovanost o úspěších dítěte ve školce, o tom, co se naučilo, v čem se zlepšilo. Současně se tím motivuje i samotné dítě k dalšímu zlepšování.

„Velmi si vážím náročné práce všech učitelů a učitelek v mateřských školách, vedení škol a pracovníků obcí, kteří mají předškolní vzdělávání na starost. Rozumím také, že individuální přístup k dětem a jejich rodičům může komplikovat velký počet dětí ve třídách, přesto je třeba o něj usilovat a zajistit zvláště dětem ze znevýhodněného prostředí co nejlepší podmínky pro získání vzdělání,“ uzavírá ombudsmanka a apeluje na obce a mateřské školy, aby se snažily v odůvodněných případech zajistit předškolní vzdělávání i pro nespádové pětileté děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Obvykle jde o děti, které v obci bydlí, ale místo trvalého pobytu mají v jiném městě, kam je rodiče nemohou vozit.

Celé znění doporučení najdete zde

Vytisknout

Zpět na aktuality