AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Do rozhodnutí soudu se Šantovka Tower v Olomouci nesmí začít stavět

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci přiznal žalobě týkající se stavby Šantovka Tower v Olomouci odkladný účinek. Znamená to, že do doby, než soud ve věci rozhodne, nesmí být vydáno stavební povolení a nesmí být výstavba zahájena.

Žalobu ve veřejném zájmu podala bývalá ombudsmanka Anna Šabatová proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce o umístění stavby Šantovka Tower. Magistrát podle žaloby porušil zákon o státní památkové péči, zákon o ochraně přírody a krajiny, správní řád, stavební zákon i závazky České republiky z Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, jednal v rozporu s principy zákonnosti a lze pochybovat o jeho nepodjatosti.

Krajský soud v Ostravě nyní přiznal žalobě odkladný účinek, což znamená, že se až do skončení řízení před krajským soudem pozastavují účinky rozhodnutí o umístění stavby, aby se předešlo nevratným zásahům do území. Jinak by se totiž mohlo stát, že by případné pozdější zrušení rozhodnutí o umístění stavby nemělo žádný faktický dopad.

V odůvodnění soud konstatuje, že na rozdíl od investora neshledal, že by žaloba zjevně nenaplnila podmínky a byla nedůvodná. Souhlasí také s přiznáním odkladného účinku, aby se předešlo vydání stavebního povolení a nevratným krokům: "Nemá-li být řízení o žalobě pouhým "akademickým cvičením", je namístě vyhovět návrhu Veřejného ochránce práv na přiznání odkladného účinku žalobě."

 

 Usnesení o odkladném účinku žaloby (3 MB, Adobe Acrobat dokument)

O žalobě: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/ombudsmanka-brani-historicke-panorama-olomouce-kontroverzni-santovka-tower-posila-k-soudu/

Plné znění žaloby: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/7814

TISKOVÁ ZPRÁVA BYLA V POSLEDNÍM ODSTAVCI ZMĚNĚNA dne 30. 3. 2020 z důvodu nepřesnosti v původním textu.

Vytisknout

Zpět na aktuality