AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Diskuze u ombudsmanky: Jak správně anonymizovat soudní rozhodnutí

I soudní rozhodnutí nižších soudů je třeba zveřejňovat ve společné databázi a anonymizovat je podle jednotných pravidel. Podobně již činí vrcholné soudy. Shodli se na tom zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, krajských a okresních soudů a odborníci z akademické sféry na setkání pořádaném ombudsmankou. Ministerstvo spravedlnosti sjednotí pravidla ve své směrnici pro předsedy soudů a zakomponuje je do aktuálně vyvíjeného anonymizačního softwaru.

Otázka, zda zveřejňovat soudní rozhodnutí, byla jednoznačně zodpovězena na obdobném setkání před půl rokem, kdy se účastníci shodli, že při zohlednění ochrany osobních a citlivých údajů je třeba zveřejňovat rozhodnutí v co nejširším rozsahu. Ministerstvo spravedlnosti v mezičase přišlo s konkrétními plány, jak zveřejňování soudních rozhodnutí zajistit, a pracuje na pilotní verzi anonymizéru, který by výrazným způsobem zjednodušil přípravu soudních rozhodnutí k následnému zveřejnění v on-line databázi, připravovanou rovněž ministerstvem.

Debata na kulatém stole pořádaném ombudsmankou už se tedy nevedla o otázce, zda zveřejňovat, ale jak rozhodnutí ke zveřejnění připravit. Účastníci se shodli na tom, že pravidla pro anonymizaci by měla být jednotná pro všechny obecné soudy. Buď musí anonymizaci provádět jeden orgán, nebo musí existovat jeden společný standard, jehož aktuálnost a přesnost budou zajišťovány centrálně, tj. Ministerstvem spravedlnosti.

Velký zájem vyvolal vyvíjený anonymizační software, v současnosti testovaný ve spolupráci Ministerstva spravedlnosti a expertů Okresního soudu v Mostě. Tento projekt by se měl stát podkladem pro obecný anonymizér, který by využívaly okresní, krajské i vrchní soudy. Anonymizér bude schopen v rozhodnutích vyhledávat a anonymizovat osobní údaje, ale také další citlivé údaje, které by mohly účastníky identifikovat a zasáhnout to jejich osobnostních práv.

Zejména soudci vyjadřovali obavy, zda bude anonymizér schopen rozpoznat „podezřelá“ slova nebo celé pasáže z rozhodnutí a upravit je tak, aby i po anonymizaci zůstával text srozumitelný a smysluplný. Jako příklady se zmiňovaly např. opatrovnická řízení, rozvody aj. Zástupci ministerstva připustili, že zejména v pilotní fázi bude třeba anonymizovaná rozhodnutí kontrolovat a nastavení anonymizéru upravovat.  Přestože zveřejňování soudních rozhodnutí bude vždy podléhat lidské kontrole, anonymizér výrazně sníží pracnost celého procesu.

Ministerstvo spravedlnosti předpokládá zprovoznění pilotní fáze elektronické databáze soudních rozhodnutí do konce prvního pololetí 2020.

Vytisknout

Zpět na aktuality