AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Diskriminace v bydlení, vzdělávání nebo práci. Vyzkoušejte další části e-learningu ombudsmana

E-learningový kurz o antidiskriminačním právu má pokračování v podobě pěti nových částí (modulů). Zaměřili jsme se na jednotlivé oblasti života, ve kterých se s diskriminací můžete nejčastěji setkat. Jde o diskriminaci v pracovním prostředí, v bydlení, v přístupu ke zboží a službám a ve vzdělávání. V jednom z modulů se dozvíte, jak se nerovnému zacházení bránit. Diskriminaci v oblastech, kterým se kurz věnuje, zakazuje antidiskriminační zákon. Oběť diskriminace se může obrátit na ombudsmana.

V e-learningu vycházíme ze skutečných případů, které řešil ombudsman. Využíváme také poznatky z našich výzkumů a doporučení. Z informací v kurzu mohou čerpat pracovníci úřadů, které se diskriminací zabývají (např. inspektoráty práce, Česká školní inspekce či Česká obchodní inspekce), ale také třeba zástupci samospráv nebo neziskové organizace,“ vysvětluje vedoucí odboru rovného zacházení Jana Kvasnicová.

Každý si může v online kurzu zvolit vlastní studijní cestu. Doporučujeme ale nejprve projít úvodní modul (Úvod do antidiskriminačního práva), ve kterém vysvětlujeme základní pojmy a principy, a pak navázat dalším modulem podle vlastního výběru. Je možné projít si jen některé moduly nebo absolvovat celý kurz.

Kurz je zdarma a vhodný pro širokou veřejnost – nevyžaduje právní vzdělání. Modul o diskriminaci v pracovním prostředí přináší tipy a doporučení jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Poznatky z modulu o diskriminaci ve vzdělávání mohou využít lidé pracující ve školství, ale i rodiče a žáci. Lidé, kteří hledají či nabízejí bydlení, mohou najít přínosné informace v modulu o diskriminaci v bydlení.

E-learningový kurz vznikl jako aktivita účinnějšího prosazování práva na rovné zacházení v rámci projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu: LP-PDP3-001. Tento projekt je financován z prostředků Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a státního rozpočtu ČR.

Máte-li ke kurzu dotaz nebo připomínku, napište nám na adresu elearning@ochrance.cz.

dis_e-learning_printscreen.png

Vytisknout

Zpět na aktuality