AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Cyklus Případ pro ombudsmana pokračuje na ČT 1 dílem Vízová byrokracie

V pátek 28. března v 17.40 hod pokračuje na ČT1 čtvrtý cyklus pořadu Případ pro ombudsmana (repríza v pondělí 31. 3. ve 12.25 na ČT2). Díl nazvaný „Vízová byrokracieje o absurditě vízového procesu, který nejen nesmyslně zatěžuje správní úřady, ale poškozují i žadatele o vízum a jejich blízké – české občany.

„Vízová byrokracie“

Příběhzamítnuté žádosti o vízum (spis. zn. VOP 2037/2006).

Na veřejného ochránce práv se obrátil pan H. se stížností na postup Policie ČR, oddělení cizinecké policie Vyškov, v souvislosti s vyřizováním žádosti jeho přítelkyně z Thajska o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia.

Přítelkyně pana H. měla studovat na jazykové škole Belingua a před podáním žádosti o vízum na Zastupitelském úřadě ČR v Bangkoku pan H. ověřoval na oddělení cizinecké policie ve Vyškově a Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Praze, jestli je program této školy řádně akreditován, aby splňoval podmínky zákona o pobytu cizinců. Poté, co mu bylo potvrzeno, že škola podmínky splňuje, zajistila přítelkyně pana H. všechny náležitosti a žádost o vízum podala.

Vyřizování žádosti o vízum trvalo déle než zákonem stanovených 60 dnů a na konci se přítelkyně pana H. dozvěděla, že její žádost oddělení cizinecké polici Vyškov zamítla s tím, že uvedená jazyková škola nesplňuje zákonem stanovené podmínky pro udělení víza za účelem studia. Rozpor v informacích sdělených panu H. cizinecká policie zdůvodnila změnou stanoviska MŠMT k výkladu tohoto pojmu. Jak veřejný ochránce práv zjistil, přestože zákon o pobytu cizinců platí od ledna 2000, ani po dalších pěti letech neexistovalo jasné a přehledné vymezení typů studia, které lze pod uvedené vymezení pojmu zahrnout, přičemž těžko se dá předpokládat, že v případě přítelkyně pana H. šlo o vůbec první žádost o vízum za účelem studia, s níž se cizinecká policie od roku 2000 setkala.

Přítelkyně pana H. sice v době rozhodování nesplňovala podmínky pro udělení víza za účelem studia, nicméně splňovala podmínky pro udělení víza za účelem „jiný“. Místo toho, aby jí bylo uděleno, byla jí doporučeno podání nové žádosti, což znamenalo nejen vynaložení dalšího úsilí, ale finanční náklady v řádech desítek tisíc korun. Tento postup je v rozporu nejen se zdravým rozumem, ale i se základními principy fungování veřejné správy.

Cizinecká policie však přítelkyni pana H. způsobila i další potíže. Poté, co přijela do ČR s vízem k pobytu do 90 dnů nahlásila policii počátek, místo a předpokládanou dobu svého pobytu v ČR, policie jí splnění této povinnosti chybně vyznačila do cestovního pasu, nikoli na rub hraniční průvodky. Pracovník policie pak tuto chybu vyřešil tím, že vyznačení zneplatnil razítkem „neplatné – invalid“. Přítelkyně pana H. má od té doby problémy v zahraničí, kde imigrační úředníci považují tento záznam za okamžité zrušení víza či vyhoštění ze země.

Případ odhalil trvalé a systémové nedostatky vízového procesu. Ochránce proto navrhl Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie zlepšit koordinaci činností s konzulárním odborem ministerstva zahraničí, resp. s jednotlivými zastupitelskými úřady, aby nedocházelo k tomu, že zastupitelským úřadem bude žádost se všemi náležitostmi (včetně dokladu prokazujícího účel pobytu) přijata, aby byla následně příslušným orgánem cizinecké policie zamítnuta z důvodu „nedoložení účelu pobytu“.

Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie metodickým pokynem odstranilo systémovou chybu. Napříště jsou jednotlivé útvary cizinecké policie povinny v případech, kdy žádost o udělení českého víza nemá předepsané náležitosti, vyzvat žadatele nebo jeho zástupce k odstranění nedostatků v žádosti a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Žádost tedy nebude zamítnuta s doporučením podat žádost novou, správnou. Případ thajské přítelkyně pana H. by se tak neměl opakovat.

Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie také poslalo přítelkyni pana H. omluvu a oddělení cizinecké policie Vyškov jí vystavilo potvrzení v anglickém jazyce o chybně provedeném záznamu v pasu.

 

Starší díly Případu pro ombudsmana je možné zhlédnout prostřednictvím archivu České televize na www.ceskatelevize.cz

Vytisknout

Zpět na aktuality