AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Činnost ombudsmanky v 1. čtvrtletí

Ombudsmanka zaslala Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti v 1. čtvrtletí. Lidé se na ni v tomto období obrátili s 2 178 podněty. Nejčastěji lidé hledali pomoc v otázkách týkajících se stavebnictví (165 podnětů), důchodů (157 podnětů), dávek sociální podpory a hmotné nouze (119 podnětů) a činnosti Vězeňské služby (115 podnětů). V 77 podnětech lidé namítali nerovné zacházení. V rámci prevence špatného zacházení se uskutečnilo 7 návštěv zařízení (včetně dětského domova, nemocnice a domova pro seniory).

Z ukončených případů v oblasti veřejné správy ombudsmanka upozorňuje poslance např. na absurdní situaci v zapisování akademických titulů do občanských průkazů. Zjistili jsme, že podle rejstříku Ministerstva vnitra mají lidé v průkazech zapsáno 342 různých titulů a zkratek v rozličných jazykových verzích. Běžně užívanou zkratku titulu však zapsat nelze, pokud není přímo uvedena ve vysokoškolském diplomu.

Stále se objevují případy, kdy OSPOD brání kontaktu rodičů s dětmi, přestože o takovém omezení může rozhodnout pouze soud. Po šetření ombudsmanky OSPOD přislíbil respektovat meze své pravomoci. Situace v rodině se navíc zlepšila, takže OSPOD nemusel žádat soud o omezení styku a začal podporovat pobyty dětí u matky.

Opakují se i případy průtahů. V jednom z ukončených případů šlo např. o opatrovnické řízení, v němž soudy pro dohady o tom, který soud je místně příslušný, pozapomněly, že rozhodují o dítěti. Opatrovnické řízení musí být plynulé a bez průtahů. Předsedkyně soudu po zprávě zástupce ombudsmanky přijala preventivní opatření, aby se situace neopakovala.

Ombudsmance se podařilo změnit přístup vlakového dopravce k cestování lidí s asistenčním psem. Pokud nejde o nízkopodlažní spoje, musí lidé s postižením na invalidním vozíku použít mechanickou plošinu. Ta podle dopravce není určena ke zdvihání zvířat, takže asistenční pes by musel sám vyskakovat do vlaku a seskakovat z něj, což přináší riziko zranění. Po upozornění ombudsmanky dopravce praxi změnil a asistenční pes může využít zdvihací plošinu společně s osobou, kterou doprovází.

V rámci dohledu nad omezováním osobní svobody provedla ombudsmanka návštěvy 7 zařízení. Šlo o vazební věznici, dětské domovy, psychiatrickou kliniku a oddělení, domov pro seniory a policejní cely.

V oblasti sledování práv lidí se zdravotním postižením ombudsmanka zahájila výzkum dostupnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi s postižením a výzkum dostupnosti nástroje pracovní rehabilitace lidem s postižením.

 Zpráva o činnosti za 1. čtvrtletí 2019 (645.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Příloha zprávy –  věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy (231.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vytisknout

Zpět na aktuality