AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Činnost ombudsmana v 1. čtvrtletí 2020

Ombudsman informoval Poslaneckou sněmovnu o činnosti v 1. čtvrtletí. Tu do jisté míry poznamenal vyhlášený nouzový stav a opatření vlády proti šíření onemocnění Covid-19. Na ombudsmana se obrátili lidé s 2048 podněty, což je o 130 méně než v předchozím roce. Struktura podnětů se nezměnila a stále lidé nejčastěji vyhledávali pomoc ombudsmana v oblasti sociálního zabezpečení, stavebnictví a činnosti Vězeňské služby. Objevila se však i nová témata reagující na aktuální situaci v zemi.

Téměř přesně v polovině prvního čtvrtletí došlo ke změně na postu ombudsmana. Činnost v 1. čtvrtletí tak odráží aktivity nejen současného ombudsmana Stanislava Křečka, ale také jeho předchůdkyně Anny Šabatové.

Většina z 2 048 přijatých podnětů se týkala činnosti státní správy. Ilustruje je ukázka vybraných případů, jejichž šetření bylo v 1. čtvrtletí ukončeno. Jde například o propouštění osob z ochranného léčení ve formě ústavní péče, v němž v minulosti docházelo k prodlevám mezi rozhodnutím soudu a propuštěním. Jiný případ řešil otázku, jestli si správce daně může ponechat vymožené prostředky, které exekucí nepodléhají. Ombudsman vyjádřil přesvědčení, že správce daně nemůže odmítnout tyto peníze vrátit s odůvodněním, že u daňového subjektu eviduje nedoplatek. Ústavní soud také potvrdil závěry šetření bývalé ombudsmanky, že dluhy nemohou být důvodem odmítnutí poručnictví. Kolizní opatrovnictví chlapce s postižením se v řízení před Ústavním soudem ujala zástupkyně ombudsmana.

Aktuální situace související s onemocněním Covid-19 vnesla do podnětů nová témata, např. uzavření hranic, pouze jeden termín přijímacích zkoušek, vracení peněz za zrušené zájezdy, přítomnost otců u porodu aj.

V 79 podnětech lidé namítali nerovné zacházení, z toho v 50 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem. V únoru dokončila bývalá ombudsmanka rozsáhlý výzkum týkající se dostupnosti obecního bydlení, zejména pak pravidel obcí pro přidělování obecních bytů z pohledu práva na rovné zacházení. Zpráva za 1. čtvrtletí informuje také např. o kontrolách ČOI zaměřených na možnou diskriminaci v pražských hudebních klubech nebo o problematice vyloučení zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené z některých benefitů.

V prvním čtvrtletí byly rovněž provedeny návštěvy 3 zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě. Šlo o 2 domovy se zvláštním režimem poskytujícím péči osobám se sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a 1 zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Další plánované systematické návštěvy musely být pozastaveny vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s onemocněním Covid-19. Monitoring přijatých opatření v zařízeních a možných zásahů do práv lidí omezených na svobodě či závislých na péči tak probíhal průběžnou komunikací např. s Vězeňskou službou, Asociací poskytovatelů sociálních služeb aj.

V oblasti monitorování práv lidí s postižením zaslala v únoru bývalá ombudsmanka vysokým školám a syndikátu novinářů manuál komunikace se zásadami, jak psát a mluvit o lidech s postižením. Dokončila také výzkum dostupnosti rané péče pro rodiny s dětmi s postižením, v němž oslovila všechny poskytovatele sociální služby raná péče a rovněž kraje.

Zpráva o činnosti v 1. čtvrtletí 2020

Příloha: věci, v nichž nebylo dosaženo nápravy

Vytisknout

Zpět na aktuality