AKTUÁLNĚ: POZOR: Vstup veřejnosti do prostor Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem osobního podání podnětu do protokolu je i v současné době možný každý pracovní den od 8.00 do 16.00. Doporučujeme však upřednostnit podání podnětu e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Zveřejněno Nabídka práce

Chcete pracovat jako právnička nebo právník v Kanceláři veřejného ochránce práv?

V Kanceláři veřejného ochránce práv usilujeme dlouhodobě o dobrou veřejnou správu a společnost bez předsudků. Snažíme se také předcházet špatnému zacházení s lidmi, kteří žijí v institucích nebo jsou vyhošťovaní. Monitorujeme práva osob se zdravotním postižením a pomáháme cizincům-občanům Evropské unie, kteří žijí nebo pracují v České republice.
Jsme férový zaměstnavatel a rádi mezi nás přijmeme nové kolegy a kolegyně přicházející z různých skupin společnosti bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní stav, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, víru a světový názor. Rozmanitost na pracovišti je pro nás důležitá.

Hledáme kolegy a kolegyně do těchto tří týmů:

Rodina, zdravotnictví a práce

 • Vyřizování individuálních podnětů z oblasti rodinně-právní: agenda sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, ústavní výchovy.
 • Odborná příprava podkladů pro veřejného ochránce práv a zástupkyni veřejného ochránce práv.
 • Zpracování připomínek k právním předpisům.
 • Zpracování systémových témat a doporučení.
 • Vedení odborných seminářů pro pracovníky veřejné správy a neziskové organizace.
 • Reprezentace Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.

Ochrana práv osob se zdravotním postižením

 • Systematické sledování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a spolupráce s Výborem OSN.
 • Provádění výzkumů a výzkumných šetření zaměřených na problematiku práv lidí s postižením, formulace doporučení ke zlepšení případných systémových nedostatků.
 • Provádění návštěv zařízení, při kterých zjišťujeme, jaké podmínky pro život mají lidé s postižením žijící v různých institucích.
 • Zpracovávání připomínek k právním předpisům, příprava podkladů pro zprávy a stanoviska veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně.
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi hájící práva lidí s postižením a poradním orgánem ombudsmana.
 • Reprezentace Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.

Veřejný pořádek a místní správa

 • Vyřizování individuálních podnětů z oblasti ochrany spotřebitele.
 • Odborná příprava podkladů pro veřejného ochránce práv.
 • Zpracování připomínek k právním předpisům.
 • Zpracování systémových témat a doporučení.
 • Vedení odborných seminářů pro pracovníky veřejné správy i laickou veřejnost.
 • Reprezentace Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.

Pro výkon práce na všech třech pozicích požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.).
 • Výbornou znalost češtiny, schopnost stručně, jasně a srozumitelně psát a hovořit.
 • Aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem (preference anglického jazyka), znalost dalšího světového jazyka je výhodou.
 • Schopnost analytické a koncepční práce.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Otevřenost, zájem o nové věci, aktivní a inovativní přístup, flexibilitu a týmového ducha.
 • Oceníme praxi v dané oblasti práva.

Pro práci v týmu rodiny, zdravotnictví a práce:

 • Dobrou znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN, Rady Evropy, Evropské unie v dané oblasti včetně judikatury ESLP a SD EU,
 • Hlubší znalost jiného společenskovědního oboru (například sociologie, psychologie, sociální práce, pedagogiky) je výhodou.

Pro práci v týmu ochrany práv osob se zdravotním postižením:

 • Dobrou znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN, Rady Evropy, Evropské unie v dané oblasti včetně judikatury ESLP a SD EU,
 • Hlubší znalosti jiného společenskovědního oboru (například sociologie, psychologie, sociální práce, speciální pedagogiky, ekonomie) je výhodou.

Pro práci v týmu veřejného pořádku a místní správy:

 • Dobrou znalost souvisejících právních předpisů z oblasti spotřebitelského práva a obecný přehled v této oblasti.
 • Znalost zákona o ochraně spotřebitele a související občanskoprávní úpravy, zákona o elektronických komunikacích, ev. energetického zákona a souvisejících právních předpisů.
 • Dobrou znalost správního řádu a kontrolního řádu.

 

Našim zaměstnankyním a zaměstnancům nabízíme:

 • Platové ohodnocení dle nařízení č. 341/2017 Sb., zařazení do 14. platové třídy, po zapracování přiznání osobního příplatku, za nadstandardní úkoly možnost kvartální odměny.
 • Stálý odborný růst (účast na domácích i zahraničních konferencích a stážích).
 • Možnost udržovací výuky cizích jazyků zdarma (AJ, NJ, FJ, český znakový jazyk).
 • Smlouvu na dobu určitou.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Možnost práce z domova v rozsahu 58 dní ročně.
 • Možnost práce na zkrácený úvazek.
 • 5 týdnů dovolené ročně.
 • 5 dnů zdravotního volna ročně (7 dnů pro lidi starší 50 let a pro osoby se zdravotním postižením).
 • A řadu dalších možností pro sladění pracovního a soukromého života.

 

Jestli se k nám chcete připojit, napište nám do 19. listopadu 2021 na adresu lzicarova@ochrance.cz. Napište, o kterou pozici máte zájem, vysvětlete, proč s námi chcete spolupracovat, a připojte Váš strukturovaný životopis.

Požadavky máme náročné, ale nebojte se přihlásit. Pokud máte ochotu se učit, rádi vám pomůžeme.

Maximálně vyjdeme vstříc i Vašim případným specifickým potřebám například v souvislosti s postižením.

Nabízená pozice je vhodná pro zkušené právničky a právníky i pro absolventky a  absolventy.

Pokud ve výběrovém řízení uspějete, na termínu nástupu se můžeme domluvit podle vzájemných možností a potřeb.

Vytisknout

Zpět na aktuality