Zveřejněno Tisková zpráva

Brexit a návraty ze zahraničí – nejčastější problémy a jejich řešení

Ombudsmanka se dlouhodobě setkává s problémy lidí, kteří se vrací do České republiky z dlouhodobého pobytu v zahraničí. Jejich problémy a otázky se týkají oblastí, jako jsou doklady, sociální zabezpečení, předškolní a školní vzdělávání dětí, bydlení nebo zdravotnictví. Ombudsmanka proto vydala informační příručku, která zevrubně pokrývá většinu témat, které musí lidé před a po návratu řešit. Informační příručka je určena lidem vracejícím se ze všech zemí se zaměřením na návraty z Velké Británie.

Příručka původně vznikla s cílem pomoci občanům, kteří se vracejí kvůli Brexitu. V současné podobě, až na uvedené specifické příklady, pokrývá návraty ze všech zemí. Zabývá se nejen tím, co vše si musíte zajistit před návratem ze zahraničí do České republiky, ale je také průvodcem po úřadech v České republice. Naleznete zde tedy odpovědi, co vás čeká na pracovním úřadě, u zdravotní pojišťovny nebo ve škole, případně vás nasměruje na další informační zdroje či instituce, které vám mohou při řešení situace pomoci.

Co zajistit ještě před návratem:

 • Nemáte-li občanský průkaz, ani cestovní pas, včas požádejte zastupitelský úřad ČR v zahraničí o vydání cestovního pasu (případně cestovního průkazu).
 • Pokud se vaše dítě narodilo v zahraničí, požádejte na zastupitelském úřadu ČR o zápis narození vašeho dítěte do zvláštní matriky v Brně a vystavení českého rodného listu.
 • Veškeré úřední listiny vydané v zahraničí, které pro uznání v ČR vyžadují vyšší ověření či apostilu, si nechejte těmito doložkami opatřit ještě před svým odjezdem (např. zahraniční rodný, oddací a úmrtní list, vysokoškolský diplom, naturalizační listina, soudní rozhodnutí apod.).
 • Pokud jste pracovali v zahraničí, podporu v nezaměstnanosti vám bude zpravidla vyplácet stát vašeho posledního zaměstnání. Požádejte v daném státě o výplatu dávek v nezaměstnanosti ještě před svým odjezdem do ČR.
 • Pokud jste pracovali v zahraničí (v rámci EU, v Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku či na Islandu), zajistěte si pro registraci na úřadu práce v ČR evropský formulář U1.
 • Pokud budete chtít žádat o výplatu dávek v nezaměstnanosti ze zahraničí do ČR, zajistěte si formulář U2.
 • Pokud jste v zahraničí pracovali, zajistěte si také další dokumenty týkající se výkonu práce po dobu vašeho pobytu v zahraničí – zejména pracovní smlouvy, výplatní pásky a potvrzení o ukončení zaměstnání.
 • Pro účely zdravotního pojištění si zajistěte potvrzení o době vašeho zdravotního pojištění v zahraničí.
 • Zajistěte si výpis z vaší zdravotnické dokumentace v zahraničí. Výpis ze zdravotnické dokumentace v zahraničí zajistěte také pro své dítě.
 • Pro účely vzdělávání vašeho dítěte v ČR také zajistěte vysvědčení ze zahraničních škol a dokumenty o obsahu a rozsahu vzdělání absolvovaného vaším dítětem v zahraničí, případně další potřebné dokumenty popsané v kapitolách věnujících se vzdělávání.
 • Nezapomeňte v zahraničí ukončit veškeré dodávky služeb, které již nebudete využívat (např. nájem, služby mobilního operátora, internet či dodávky energií), ať vám nevzniká dluh.

Celé znění informační příručky včetně rad, co dělat po návratu:

 Návraty ze zahraničí - informační příručka pro osoby vracející se ze zahraničí se zaměřením na návraty z Velké Británie. (973.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vytisknout

Zpět na aktuality