AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Bezbariérová ordinace není luxus, ale nezbytnost

Na jaře se na zástupkyni ombudsmana obrátil muž pohybující se na vozíku ve věci vyřízení své stížnosti týkající se návštěvy lékařky. Muž si u krajského úřadu stěžoval mimo jiné na chybějící bezbariérový přístup do její ordinace. K této části podnětu se však krajský úřad vůbec nevyjádřil. Na základě našeho šetření pak krajský úřad vyzval dotčenou lékařku k přijetí takových opatření, která by zajistila bezbariérový přístup do ordinace.

Kromě chybějícího bezbariérového přístupu do ordinace si muž stěžoval také na to, že nebyl dodržen objednací čas, nebyl přednostně ošetřen a také na nevhodnou komunikaci lékařky a její zdravotní sestry. Během šetření zástupkyně konstatovala, že krajský úřad pochybil především tím, že nevyřídil všechny body stížnosti stěžovatele.

Krajský úřad provedl u lékařky místní šetření a vyjádřil se ke všem bodům kromě bezbariérovosti. Přitom ze záznamu o šetření vyplývá, že lékařka má více pacientů pohybujících se na vozíku. Přesto úřad nezkoumal, jak je vyřešen jejich bezbariérový přístup do ordinace.             

„Krajský úřad měl dodatečně informovat stěžovatele o svém posouzení prostorů ordinace lékařky z hlediska bezbariérovosti a lékařce doporučit přijmout vhodná opatření v závislosti na možnostech ordinace. V daném místě se nabízela například nájezdová rampa. Na základě našeho šetření krajský úřad k tomuto kroku skutečně přistoupil a lékařce doporučil přijetí vhodných opatření. Případ jsme tak mohli uzavřít,“ uzavírá zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Vytisknout

Zpět na aktuality