AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ani v současné situaci nemůže nemocnice přítomnost rodičů u dítěte zcela vyloučit

Dítě má při poskytování zdravotních služeb právo na nepřetržitou přítomnost rodiče a nemocnice to musí umožnit, pokud to není v rozporu s právními předpisy a vnitřním řádem a pokud to nenarušuje poskytování zdravotních služeb. I za současných podmínek by nemocnice měly přijmout potřebná hygienická a bezpečnostní opatření a umožnit co nejširší kontakt rodiče s hospitalizovaným dítětem.

Zástupkyně ombudsmana se zabývala podnětem matky, které nemocnice sdělila, že jí neumožní návštěvy u jejího několikaměsíčního syna po operaci na JIP. Ačkoli na webových stránkách nemocnice uvádí, že rodiče mohou své děti umístěné na JIP krátce navštěvovat po domluvě s lékařem, v rozporu s těmito informacemi a zejména v rozporu s metodickým doporučením Ministerstva zdravotnictví to však nemocnice matce v tomto období nedovolila. Matka svého syna kojí a chtěla ho po operaci alespoň krátce navštěvovat a být s ním v kontaktu.

Přítomnost rodičů při hospitalizaci dětí považuje zástupkyně ombudsmana za velmi důležitou a je podle ní třeba ji realizovat v co nejširší míře, nejlépe nepřetržitě. U malých dětí do 6 let by měl být společný pobyt v nemocnici s dítětem samozřejmostí, mnohdy ho proto hradí zdravotní pojišťovna.

„Ani v současné situaci nemůže nemocnice přítomnost rodičů zcela vyloučit nebo fakticky znemožnit. Jednala by v rozporu se zákonem i  mimořádným opatřením a doporučením ministerstva. Nemocnice samozřejmě musí dbát na zvýšenou opatrnost před šířením infekčního onemocnění, ale nesmí přitom nepřiměřeným způsobem zasahovat do práv hospitalizovaných dětí. Na přítomnost rodiče nelze nahlížet pouze jako na návštěvu,“ upozorňuje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a odkazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a jeho metodické doporučení nemocnicím. To s přítomností zákonných zástupců u dítěte počítá a doporučuje nemocnicím využívat mechanismy, aby přítomnost rodičů nenarušila poskytování zdravotních služeb (např. použití ochranných pomůcek a kontrolu příznaků nakažlivých onemocnění).

„Jsem si vědoma toho, že právo hospitalizovaného dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče neplatí absolutně a za jistých okolností může být omezeno, například právě na oddělení JIP, kde je třeba zajistit bezpečnou péči o výrazně ohrožené pacienty. Pak ale nemocnice musí umožnit alespoň krátký kontakt dítěte s rodiči. Právě o ten matka v tomto případě usilovala, chtěla svého malého syna vidět po operaci, docházet za ním, být s ním alespoň krátce v kontaktu. Šlo navíc o kojící matku, jejíž přítomnost je pro uspokojování přirozené potřeby dítěte velice důležitá,“ shrnuje zástupkyně ombudsmana a dodává: „Věřím, že nemocnice svůj postoj přehodnotí a za využití adekvátních bezpečnostních opatření přítomnost matky umožní“.

Připojuje se proto k požadavku Ministerstva zdravotnictví na přijetí rozumných a transparentních podmínek přítomnosti nejlépe obou rodičů. Podmínky mohou být podle doporučení ministerstva obdobné, jako hygienická a bezpečnostní opatření, která dodržují zdravotničtí pracovníci. Na rodiče nebo zákonného zástupce hospitalizovaného dítěte nelze nahlížet stejně, jako na běžné návštěvy pacientů.

Vytisknout

Zpět na aktuality