AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ani po deseti letech nejsou podmínky pro vstup do registrovaného partnerství ve všech krajích stejné

Před deseti lety vešel v účinnost zákon o registrovaném partnerství. Za dobu jeho existence vstoupilo do tohoto svazku 2174 párů (k 1.1. 2016). Registrované partnerství lze v České republice uzavřít pouze na 14 místech – v krajských městech. Náš výzkum ukázal, že navzdory převažující dobré praxi existují mezi některými krajskými městy velké rozdíly v podmínkách, za kterých mohou páry do svazku vstoupit. Ať již se to týká volby místa, času nebo výše vybíraných poplatků.

Volba místa pro uzavření partnerství

Celkem pět úřadů neumožňuje individuální výběr místa, jako je tomu u svatebního obřadu. Čtyři úřady nabízí partnerům své obřadní síně nebo podobná místa. Jeden úřad přijímá prohlášení o vstupu do partnerství v méně slavnostních prostorách, než je tomu v případě vstupu do manželství.

Většina registrujících matričních úřadů (9 ze 14) však jedná s partnery vstřícně a dává jim stejnou možnost volby místa jako snoubencům.

Registrované partnerství lze uzavřít pouze na 14 místech – v krajských městech. Naproti tomu manželství lze uzavřít před kterýmkoli z 1 282 matričních úřadů. 

 Výběr poplatků

Ve dvou krajích vybírají rozdílné poplatky při vstupu do manželství a při vstupu do registrovaného partnerství. Jeden úřad tak účtuje partnerům za volbu vlastního místa poplatek 3.000 korun. V případě snoubenců vybírá za stejnou službu pouze 1.000 korun. Druhý úřad vybírá příplatek za slavnostní obřad poplatek ve výši 0 až 2 000 korun podle bydliště partnerů.

Ve dvanácti krajích nejsou partneři oproti snoubencům nijak znevýhodněni.

Volba data uzavření partnerství

Obdobné závěry platí také pro možnost volby vhodného data pro uzavření partnerství. Pouze ve dvou krajích musí partneři volit z předem stanovených dní, které není možné změnit. 

Doporučení veřejné ochránkyně práv

„Informovala jsem dotčené úřady o svých poznatcích a požádala je, aby sjednotily výkon státní správy s většinovou praxí tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly mezi postupy v jednotlivých krajích,“ dodává k výsledkům výzkumu ochránkyně Anna Šabatová.

Ovšem i v případě, že matriky svou praxi sjednotí, budou nadále existovat rozdíly v podmínkách uzavírání partnerství a manželství, které vyplývají přímo ze zákona.

„Zákon například partnerům neumožňuje, na rozdíl od snoubenců, uzavřít partnerství na vybraném místě v zahraničí. Partnerství také nelze uzavřít před orgánem oprávněné církve. Partnerství nemůže uzavřít ani umírající člověk v nemocnici,“ doplňuje vědoucí oddělení rovného zacházení Petr Polák.

Výzkum nadále pokračuje. Nyní se zaměří pozornost na postoj zaměstnavatelů k poskytování pracovního volna a náhrady mzdy při uzavírání partnerství.

Postoje české společnosti

V roce 2015 provedla výzkum také agentura NMS Market Research a zjistila, že 71 % respondentů se domnívá, že by gayové a lesby měli mít stejná práva jako heterosexuálové a že by registrované partnerství mělo být postaveno na roveň manželství. V případě podmínek vstupu do partnerství by 89 % respondentů umožnilo uzavřít partnerství v zahraničí, 86 % by partnerů poskytlo nárok na pracovní volno za stejných podmínek jako snoubencům a 51 % by povolilo uzavření partnerství před církevním orgánem.

Vytisknout

Zpět na aktuality