AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Aktuálně k návštěvám rodičů v zařízeních pro děti

Podle našich informací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v tuto chvíli nedoporučuje zavádět zákaz návštěv ve školských zařízeních (např. dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy). Obdobně Ministerstvo práce a sociálních věcí v případě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) uvádí, že rodiče nebo jiné blízké osoby mohou nadále děti v těchto zařízeních navštěvovat. Zakázat nebo omezit návštěvy by bylo možné jen z důvodu nařízené karantény nebo s ohledem na aktuální zdravotní stav dítěte nebo rodičů či jiných blízkých osob. V takovém případě by mělo zařízení vycházet z rozhodnutí nebo doporučení orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice) a ošetřujícího lékaře dítěte. Obdobný postup (v případech pochybností o zdravotním stavu rodiče oslovit hygienickou stanici) doporučuje i ministerstvo školství.

Jsme si vědomi složité situace, ve které se zařízení nacházejí (ať již je to např. nedostatek ochranných pomůcek nebo potřeba zajistit celodenní program o děti, protože nechodí do školy), pokud ale nemají nařízenou karanténu, neměla by bránit rodičům stýkat se s dětmi. Vždy jsme podporovali co nejširší kontakt rodičů s dětmi. Platí to i v současné době, ale současně na rodiče apelujeme, aby byli ohleduplní, zodpovědní a maximálně respektovali opatření proti šíření koronaviru. Vždy by měli myslet na zájem svého dítěte, a současně neohrozit další děti a personál v zařízení. Měli by brát v úvahu i vlastní zdravotní stav, používat ochranné prostředky (např. roušku) a zejména v případě, že se necítí zcela zdrávi, zvážit, zda by po přechodnou dobu nestačilo být s dítětem v kontaktu prostřednictvím telefonu, Skypu apod.

Věříme, že s rozumným přístupem si s novou a složitou situaci pracovníci zařízení, rodiče i děti poradí bez zbytečných nedorozumění a neohrozí zdraví své, ani druhých.

Vytisknout

Zpět na aktuality