AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Adresáti mladší 15 let mají právo přebírat zásilky určené do vlastních rukou

Česká pošta změnila podmínky pro vydávání doporučených psaní a balíků. Nyní je nově mohou přebírat i nezletilí, kteří nedosáhli 15 let. Změnu pravidel inicioval svým podnětem k ombudsmanovi čtrnáctiletý stěžovatel. Český telekomunikační úřad následně uznal výhrady a argumentaci ombudsmana, a přiměl Českou poštu ke změně pravidel.

Nezletilí mají právo na ochranu soukromí, pod které se řadí rovněž zákaz svévolného zasahování do korespondence. Toto pravidlo však nebylo ze strany České pošty v případě nezletilých dodržováno a čelili tak diskriminaci kvůli věku. Právo na soukromí je garantováno také v občanském zákoníku, kdy se vztahuje i na děti.

Ochránce konstatoval, že pošta je pouze zprostředkovatelem komunikace mezi dvěma osobami a nemá zasahovat do jejich vztahu svými vlastními pravidly tím, že bude určovat, které zásilky nezletilým předá a které ne.

Pošta není oprávněna posuzovat, zda může nezletilý převzít zásilku, kterou mu zasílá jeho příbuzný nebo známý a totéž se týká také obchodní korespondence.  

Pokud je nezletilý schopen si sám objednat zboží, na vyzvání si pro zboží s dokladem totožnosti dojít na poštu a za zboží sám zaplatit, pak je evidentně k takovému jednání způsobilý. Způsobilost určuje rozumová vyspělost nezletilého. Pokud mu jeho zákonný zástupce svěří určitý finanční obnos, pak není třeba jeho dalšího svolení k nakládání s těmito prostředky.

Ochránce při svém šetření rovněž zkoumal podmínky dalších poskytovatelů poštovní služeb a konstatoval, že podmínku věku ve svých pravidlech nemají a nejedná se tak ani o běžnou obchodní praktiku.

Český telekomunikační úřad uznal výhrady veřejného ochránce práv a donutil Českou poštu ke změně pravidel. Je třeba navíc ocenit, že ani nezletilí neváhají bránit svá práva. 

Vytisknout

Zpět na aktuality