AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ústavní soud se přiklonil k argumentaci ombudsmana a zrušil část ustanovení zákona o advokacii, které upravovalo poskytování právní pomoci

Ústavní soud dnes zrušil část zákona o advokacii. Vyhověl tak návrhu Městského soudu v Praze, ke kterému se připojil i veřejný ochránce práv. Zrušená pasáž omezuje okruh lidí, kterým může Česká advokátní komora určit advokáta, pouze na žadatele, jejichž „příjmové a majetkové poměry to odůvodňují“. I podle Ústavního soudu tím bylo ohrožené právo lidí na přístup k soudu a právo na zajištění právní pomoci zaručené Listinou základních práv a svobod.

Dosud zákon řešil pouze přístup k právní pomoci pro nemajetné. Problém získat právní pomoc však mohou mít lidé i z jiných důvodů. Na to poukázal ve svém vyjádření pro Ústavní soud i ombudsman. Například v případě menších měst či obcí může být pro lidi složité najít právního zástupce, který by nebyl ve střetu zájmů s ohledem na to, že poskytuje služby dané obci. Najít advokáta dostatečně rychle může být náročné například také u nelukrativních a právně složitých sporů nebo kontroverzních případů.

„Jako veřejný ochránce práv se opakovaně setkávám s problémy mnoha právních laiků, kteří hledají pomoc v systému práva. Někteří z nich se na mě obracejí s věcmi mimo mou působnost a jediné, jak jim mohu pomoci, je odkázat je na pomoc právních profesionálů. Téma dostupné právní pomoci  je pro mě zcela zásadní, neboť bez ní je právo na přístup k soudu výrazně oslabeno,“ uvedl ombudsman ve vyjádření pro Ústavní soud.

Městský soud svůj návrh k Ústavnímu soudu podal poté, co řešil spor ženy s Českou advokátní komorou. Ta marně sháněla služby advokáta pro podání ústavní stížnosti v jiném případě. K tomu přitom advokáta mít musí. Její žádost o ustanovení advokáta Česká advokátní komora odmítla právě s odůvodněním, že nesplňuje podmínku příjmových a majetkových poměrů. Žena si advokáta mohla dovolit zaplatit, přesto zůstala bez právního zastoupení.

Po nálezu Ústavního soudu teď zákonodárce musí nejpozději do konce roku změnit zákon o advokacii tak, aby i na tyto případy pamatoval.

Vytisknout

Zpět na aktuality