AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman pomohl těžce nemocnému muži ve sporu se zdravotní pojišťovnou

Jádrem problému bylo proplácení cest na lékařská vyšetření. Nevidomý pan Petr je i přes mnoho dlouhodobých zdravotních problémů aktivní nejen v osobním, ale i pracovním životě. Kvůli transplantaci ledviny a slinivky pravidelně dojíždí na kontroly do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Na ombudsmana se obrátil ve chvíli, kdy mu zdravotní pojišťovna po šestnácti letech odmítla poslední cesty do Prahy proplatit v plné výši s odůvodněním, že mu stejnou péči mohou poskytnout i lékaři v bližší fakultní nemocnici v Ostravě.  

Kvůli svému zdravotnímu stavu má pan Petr nárok na hrazenou přepravu na kontroly. Místo cest sanitkou ale devětapadesátiletý masér raději volí osobní auto, ve kterém je cestování pohodlnější nejen pro něj, ale i pro jeho vodicího psa. Do Prahy ho z domovské Kopřivnice pravidelně vozí kamarád. O proplacení cest pak pan Petr žádá svou zdravotní pojišťovnu. Výši úhrad určuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění hradí zdravotní pojišťovny přepravu mezi bydlištěm a zdravotnickým zařízením lidem, jejichž stav neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby (sanitky). Zákon také uvádí, že pacient, který má na uvedenou hrazenou přepravu nárok, může cestovat i soukromým vozidlem řízeným jinou osobou, pokud ošetřující lékař takovou přepravu schválí. V tom případě pojištěnci přísluší náhrada cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou a který je schopen potřebnou péči poskytnout.

Právě tím argumentovala zdravotní pojišťovna v případě pana Petra. Za čtyři poslední cesty na kontroly do Prahy mu proto proplatila pouze 1.600 korun. Tato částka odpovídá nákladům na cesty do Ostravy. Zdravotní pojišťovna své rozhodnutí podložila přehledem zdravotních úkonů, které stěžovatel v minulosti v IKEMu absolvoval, a informací, že stejné úkony mohou provádět i v Ostravě.

Po zásahu veřejného ochránce práv se pojišťovna případem znovu zabývala. Zohlednila pak potvrzení ostravské nemocnice, že v případě pana Petra jde o vysoce specializovanou problematiku a o pacienta po kombinované transplantaci dvou orgánů by měli i nadále pečovat lékaři právě v IKEMu. Pojišťovna následně panu Petrovi za cesty do Prahy doplatila necelých 14.000 korun.

Vytisknout

Zpět na aktuality