Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Zdravotnická zařízení > Léčebny dlouhodobě nemocných

Ochrana osob omezených na svobodě

Léčebny dlouhodobě nemocných

Léčebny dlouhodobě nemocných jsou odborné léčebné ústavy, jejichž péče navazuje na péči nemocnic a poskytují specializovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči osobám trpícím déletrvajícími nemocemi. Situace některých pacientů vyžaduje, aby jim byla poskytována péče psychosociální a resocializační, nemluvě o nutnosti péče paliativní a gerontopsychiatrické. Pro provádění systematických návštěv není rozhodující, zda je léčebna součástí nemocnice, samostatný subjekt či to, kdo je její zřizovatel, nýbrž rozhodující je fakt, že závislost pacientů na poskytované péči představuje svého druhu omezení na svobodě. Ani práva a povinnosti pacientů, ani celkové podmínky v léčebnách nejsou konkrétně upraveny právními předpisy – právní úprava je velmi obecná. Do léčeben nemají přístup žádné subjekty vnější kontroly, krom revizních lékařů zdravotních pojišťoven zaměřených na odůvodněnost léčby, a ani vnitřní kontrola není na zacházení s pacienty příliš zaměřena. Riziko zneužití závislosti na péči, jež může vyústit ve špatné zacházení, je značné. Ochránce provedl v léčebnách 7 systematických návštěv, přičemž zásadní zjištění a doporučení je možno najít ve Zprávě z návštěv léčeben dlouhodobě nemocných. V léčebnách dlouhodobě nemocných probíhají také tematická šetření zaměřená na téma malnutrice. Nadto je vhodné upozornit na špatnou praxi, kdy některé léčebny nesprávně omezovaly délku pobytu pacientů na maximum 90 dnů (viz tisková zpráva ochránce).

Navštívené léčebny dlouhodobě nemocných

Přehled dosud navštívených léčeben dlouhodobě nemocných

Souhrnné zprávy ze systematických návštěv léčeben dlouhodobě nemocných

Zpráva z návštěv léčeben pro dlouhodobě nemocné (2017)

Zpráva z návštěv léčeben dlouhodobě nemocných (červenec 2006)

Informace a zprávy z jednotlivých zařízení

Léčebna pro dlouhodobě nemocné při BH-Nemocnici Vimperk, a. s.
Zpráva z návštěvy zařízeníVyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy

Sanatorium Trutnov
Zpráva z návštěvy zařízení

Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy

Příloha

Výzva k doplněníVyjádření zařízení 2
Ukončení návštěvy

Jesenická nemocnice, a. s. - léčebna dlouhodobě nemocných
Zpráva z návštěvy zařízeníVyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy
Ukončení návštěvy

Ostatní dokumenty

 Experti ochránkyně pro systematické návštěvy LDN v roce 2015 (164.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv