Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Léčebny dlouhodobě nemocných

Zpráva z návštěv léčeben dlouhodobě nemocných

 Zpráva z návštěv (299.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Pro druhé čtvrtletí roku 2006 byly veřejným ochráncem práv vybrány pro provádění systematických návštěv léčebny dlouhodobě nemocných (dále jen LDN), které jakožto součást soustavy zdravotnických zařízení patří mezi odborné léčebné ústavy, jejichž péče navazuje na péči nemocnic. V jejich čele stojí ředitel, popř. vedoucí (v praxi tuto funkci většinou vykonává primář léčebny), jehož do funkce jmenuje a odvolává zřizovatel. Ředitel (vedoucí) bývá současně statutárním orgánem zdravotnického zařízení. V praxi jsou LDN buď součástí nemocnic, popř. jejich samostatným (odloučeným) oddělením, nebo jsou samostatným subjektem. Zřizovatelem léčeben, nebo nemocnic jejichž jsou součástí, jsou jak veřejnoprávní korporace (stát, kraj, obec), tak soukromé subjekty.

Návštěvy se uskutečnily v pěti LDN (viz tabulka). Samotná návštěva jedné LDN byla rozložena do dvou dnů (27. a 28. dubna 2006, 11. a 12. května, 17. a 18. května, 1. a 2. června a 8. a 9. června). Prováděli ji vždy 4 právníci Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen Kancelář), ve dvou případech také zástupkyně veřejného ochránce práv a vždy také externí odborný spolupracovník (zdravotní sestra se zkušeností sociální pracovnice a lékaři). Přizvaný externista byl přínosem zejména pro vyhodnocení úrovně poskytované zdravotní péče, jakož i pro zjištění získané od některých pacientů s potížemi v komunikaci a při kontrole zápisů vedených ve zdravotnické dokumentaci. Ze strany navštívených léčeben byla ochránci vždy poskytnuta veškerá požadovaná součinnost.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv