Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Chcete si stěžovat? > Životní situace > Evropský soud pro lidská práva – jak se na něj obracet

Životní situace

Evropský soud pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní soudní orgán, který může přijímat stížnosti od osob namítajících porušení práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech. Tato Úmluva je mezinárodní smlouvou, jíž se velký počet evropských států zavázal zachovávat určitá základní práva jednotlivce. Tato práva jsou uvedena jednak v Úmluvě samotné, jednak v Protokolech č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 (protokolem č. 12 však Česká republika není vázána).

Informace jsou převzaty z internetových stránek Evropského soudu pro lidská práva. V českém jazyce jsou dostupné na adrese: www.echr.coe.int/Pages/home.aspx=

Najdete zde i formulář žádosti, pokyny k jeho vyplnění atd.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv