Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Ústavní soud > 2014-zaměstnanost

Řízení ve věci zrušení ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění od 1. ledna 2012

Veřejná ochránkyně práv vstoupila jako vedlejší účastník do řízení u Ústavního soudu ve věci zrušení ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění od 1. ledna 2012. Návrh Ústavnímu soudu předložil Krajský soud v Hradci Králové.

Navrhovatel ve svém podání poukázal na konkrétní (jím projednávaný) případ, v němž novelizované znění § 41 odst. 1 zákona o zaměstnanosti popřelo legitimní očekávání žalobce na poskytnutí odpovídajícího hmotného zabezpečení formou podpory v nezaměstnanosti.

S argumentací navrhovatele se ochránkyně ztotožnila a ve svém vyjádření uvedla, že na daný stav již upozornil předchozí veřejný ochránce práv ve své Souhrnné zprávě o činnosti za rok 2012, kdy doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby odstranila nežádoucí důsledek zkrácení rozhodného období pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti u osob dlouhodobě pobírajících nemocenské dávky.

Ústavnímu soudu ochránkyně sdělila, že stávající právní úprava popírá právo na zajištění přiměřeného hmotného zajištění státem při ztrátě zaměstnání (čl. 26 odst. 3 a čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), jelikož v aktuální podobě nenavazuje na systém nemocenského pojištění a zásadně odporuje legitimnímu očekávání žadatelů. Právní úprava tak dle názoru ochránkyně nemůže obstát v testu rozumnosti, který konstruoval Ústavní soud jako metodologický nástroj k přezkumu zásahu zákonodárce do oblasti ústavně garantovaných sociálních práv.

V neposlední řadě byla k vyjádření pro Ústavní soud připojena též vybraná kazuistika případů, které se váží k dané problematice a kterými se ochránce v minulosti v rámci svých šetření zabýval.

 Stanovisko veřejné ochránkyně práv (81.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv