Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Ústavní soud > 2014-očkování

Návrh na zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, týkajícího se povinného očkování

Ochránkyně vstoupila jako vedlejší účastník do řízení o návrhu na zrušení ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) týkající se povinného očkování. Podle nich lze do zařízení předškolního vzdělávání přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Stěžovatel žádá zrušení rozhodnutí, jimiž mělo být porušeno jeho právo na vzdělání, rodičovskou péči v souladu s myšlením a svědomím rodičů, nedotknutelnost osoby, ochranu zdraví, respektování soukromého a rodinného života, právo nebýt diskriminován a právo na spravedlivý proces, a to při současném nerespektování zásady legality výkonu veřejné moci zakotvené článkem 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a dalších principů obsažených v čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 3 a 4 Listiny.

Ochránkyně se domnívá, že ustanovení § 50 (ve spojení s § 46) zákona o ochraně veřejného zdraví zasahující do práva na vzdělání dle čl. 33 odst. 1 Listiny v kombinaci se zásahem do práva nebýt diskriminován ve smyslu čl. 3 odst. 1 Listiny neobstojí v testu proporcionality. Napadené ustanovení nedostojí ani požadavku zákonného základu pro možné omezení základního práva podle článku 4 odst. 2 Listiny. Navrhla proto, aby Ústavní soud zrušil § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví.

 Stanovisko veřejné ochránkyně práv (291.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv