Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Řízení ve věci zrušení části právních předpisů v souvislosti s tzv. sKartou

Na základě návrhu skupiny senátorů jsem dle ustanovení § 69 odst. 3 zákona č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vstoupil do předmětného řízení jako vedlejší účastník. Ve svém vyjádření jsem poukázal na regulaci veřejnoprávního vztahu mezi státem a oprávněnou osobou (který není jednoznačně, tj. určitě a předvídatelně regulován předpisy veřejného práva) soukromoprávní smlouvou. Takový stav je v rozporu s ústavním pořádkem, konkrétně zásadou legality výkonu státní moci (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).

Ztotožnil jsem se s navrhovateli v závěru, že jediným řešením, jež zajistí soulad právní úpravy výplaty dávek s ústavním pořádkem, je derogace ustanovení, která upravují výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti.  V takovém případě ztratí Smlouva svůj právní základ a Ministerstvo práce a sociálních věcí bude muset předložit novou právní úpravu, která bude v souladu s ústavním pořádkem.

Zmínil jsem rovněž otázku nevhodnosti, resp. možné protiústavnosti sdružení osobních údajů, které mají odlišný účel (zejména sdružení údajů sloužících k platební funkci karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením).

Vyjádřil jsem přesvědčení (shodně s navrhovatelem), že by bylo účelné, aby se Ústavní soud před vydáním nálezu seznámil se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů k předávání osobních údajů z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí České spořitelně, a. s., a se závěry z kontroly provedené u Ministerstva práce a sociálních věcí, neboť jsem informován, že se Úřad pro ochranu osobních údajů touto věcí zabýval v rámci kontroly dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 Stanovisko ochránce k sKartě pro Ústavní soud (127.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv