Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Návrh na zrušení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách

Na základě návrhu města Klatovy na zrušení uvedené části zákona jsem dle ustanovení § 69 odst. 3 zákona č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vstoupil do předmětného řízení jako vedlejší účastník. Podpořil jsem názor navrhovatele, že tříletý odklad (odnětí) účinků regulace jiných technických herních zařízení obcemi představoval nepřiměřený zásah do práva obcí na samosprávu.

Ústavní soud (nálezem sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ze dne 11. dubna 2013) napadené přechodné ustanovení zákona č. 300/2011 Sb. (novela loterijního zákona), které do konce roku 2014 omezovalo obce v naplnění jejich oprávnění regulovat provozování hazardu na vlastním území, zrušil, a to dnem vyhlášení nálezu.

Ústavní soud opakovaně potvrdil pravomoc obcí regulovat provozování technických herních zařízení obdobných výherním hracím přístrojům (zejména videoloterijních terminálů) již před novelou loterijního zákona. Cíl přechodného ustanovení, tvrzený Ministerstvem financí (vyvážení ústavně zaručených práv a svobod zúčastněných stran, konkrétně práva obcí na samosprávu na jedné straně a ochranu vlastnického práva, práva podnikat, či ochranu legitimního očekávání provozovatelů na straně druhé), odmítl jako nelegitimní.

Ministerstvu financí tak od vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů nebude již nic bránit v tom, aby v duchu dřívějších nálezů Ústavního soudu (nálezy sp. zn. Pl. ÚS 29/10, Pl. ÚS 56/10 a Pl. ÚS 22/11) přistoupilo k přezkoumání a zrušení povolení odporujících obecně závazným vyhláškám obcí. Přestože při tom bude muset zohlednit také další ústavně vymezené principy, sám Ústavní soud již dříve upozornil na to, že si provozovatelé, s ohledem na právní úpravu, museli být vědomi možnosti zrušení povolení, jakmile nastanou okolnosti vylučující provoz těchto zařízení.

Obcím proto nelze než doporučit, aby Ministerstvu financí daly (znovu) podnět ke zrušení povolení v rozsahu odporujícím obecně závazné vyhlášce z důvodů předvídaných ustanovením ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona. Záleží samozřejmě na vůli obce. 

 Stanovisko ochránce pro Ústavní soud (98.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv