Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Ústavní soud > 2011-skryté mýtné

Zrušení části vyhlášky obce Lukovany o místním poplatku za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných částí obce

Na návrh veřejného ochránce práv zrušil Ústavní soud klíčový článek 3 vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných částí obce.

Nález Ústavního soudu  Pl. ÚS 12/11  (699.8 kB, Adobe Acrobat dokument)vyhlášený 24. dubna 2012 jasně popisuje, že předmětnou lokalitu (U Váhy až po hájovnu) zpoplatnit pro vjezd nelze.

Ochránce se obrátil na Ústavní soud s návrhem na zrušení vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008, jejímž předmětem bylo stanovení poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,, a to úseku „od křižovatky u Váhy po hájovnu č.p. 201“ (čl. 3 písm. a).

Nezákonnost vyhlášky ochránce spatřoval v tom, že zpoplatňuje užívání místních komunikací, což je v rozporu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Ústavní soud se již k dané problematice v minulosti vyjádřil. Šlo o nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001, sp. zn.: Pl. ÚS 23/2000, kterým Ústavní soud zrušil obecně závaznou vyhlášku obce Dobřichovice. Ústavní soud zde mj. konstatoval:

„Jakkoli zákon ‚vybrané místo‘ nedefinuje, gramatický a věcný výklad tohoto pojmu, podle přesvědčení Ústavního soudu, průjezd motorového vozidla po mostě, který je součástí pozemní komunikace, a jako takový slouží sjízdnosti pozemní komunikace a v tomto smyslu je její součástí, která (průjezdem po ní) je určena k obvyklému způsobu užívání komunikace, (obecné užívání) ze zmíněných znaků vylučuje. Proto také most přes řeku, navazující v obou směrech na pozemní komunikaci, nelze pokládat za ‚vybrané místo‘ ve smyslu zákona [§ 1 písm. f) zák. č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů]; takovým místem je totiž třeba rozumět ucelenější, zpravidla osídlenou lokalitu, kterou s vnějším světem (okolím) komunikace jako dopravní cesta spojuje (sr. § 2 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ‚k vjezdu do vybraných míst‘).

Protože zákon výslovně stanoví (§ 19 odst. 1 dtto), že pozemní komunikace (s výjimkou dálnic a rychlostních silnic – § 20 dtto) smí užívat (za stanovených podmínek) každý bezplatně, je poplatek za průjezd motorovým vozidlem po mostě, stanovený obecně závaznou vyhláškou obce, v rozporu se zákonem, a to bez ohledu na to, jakými náklady a z jakých prostředků byl most postaven nebo rekonstruován“.

Přestože formálně obec disponuje oprávněním „stanovit poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst“ (§ 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích), v daném případě jednala ultra vires, neboť zneužila uvedené ustanovení zákona o místních poplatcích k tomu, aby zpoplatnila užívání pozemní komunikace, které je dle zákona o pozemních komunikacích bezplatné (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).

Ústavní soud v minulosti již vyslal obcím jasný signál, že místní poplatek za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst nemůže sloužit jako zástěrka pro zavádění skrytého mýta.

V konkrétním případě jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, která spojuje obec Lukovany s železniční zastávkou u obce Vysoké Popovice. Z hlediska stavebně-technického se jedná o asfaltovou vozovku o šířce 4 - 5 m s nezpevněnými krajnicemi. Uvedené dopravní spojení má délku okolo 1,5 km.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv