Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zvláštní oprávnění > Ústavní soud > 2011-regulace hazardu

Návrhy na rušení obecně závazných vyhlášek regulujících hazard

Návrh Ministerstva vnitra na zrušení části obecně závazné vyhlášky města Chrastavy (regulace hazardu) sp. zn. Pl. ÚS 29/10 (ochránce jako vedlejší účastník)

Dne 14. června 2011 dospěl Ústavní soud systematickým a teleologickým výkladem k závěru, že zákon pracuje se dvěma vymezeními (definicemi) výherních hracích přístrojů. Užší definici zakotvuje ustanovení § 17 odst. 1 loterijního zákona (zákon č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Širší definice dle ustanovení § 2 písm. e) loterijního zákona pak zahrnuje jak výherní hrací přístroje podle ustanovení § 17 odst. 1 loterijního zákona, tak i „jakákoliv zařízení podobná elektronicky či elektromechanicky řízeným hracím přístrojům“.

Ústavní soud tak uznal oprávnění obcí regulovat podle ustanovení § 50 odst. 4 loterijního zákona provozování zařízení podobných výherním hracím přístrojům, jež však nelze považovat za výherní hrací přístroje podle ustanovení § 17 odst. 1 loterijního zákona. Jinými slovy dospěl k závěru, že se taková regulace provozování výherních hracích přístrojů vztahuje i na jiná technická herní zařízení.

Současně Ústavní soud dovodil povinnost Ministerstva financí ze zákona zahájit řízení o přezkumu již vydaných povolení odporujících obecně závazným vyhláškám, jakmile takovou kolizi zjistí, a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního zákona, jež umožňuje zrušit již vydaná povolení. Ve věci rizika zásahu do právní jistoty provozovatelů Ústavní soud upozornil to, že si „provozovatelé těchto zařízení museli být vědomi existence ustanovení § 43 loterijního zákona, a tedy skutečnosti, že mohou být v podstatě kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti povolení okolnosti vylučující provoz těchto zařízení, tohoto povolení zbaveni“.

Ministerstvo vnitra tak se svým návrhem neuspělo a Ústavní soud dal za pravdu městu Chrastava a veřejnému ochránci práv.

Návrh Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně (regulace hazardu) sp. zn. Pl. ÚS 56/10 (ochránce jako vedlejší účastník)

Dne 7. září 2011 Ústavní soud návrh Ministerstva vnitra zamítl a svým nálezem potvrdil oprávnění obcí regulovat provozování loterií a jiných podobných her na svém území již z ústavních záruk práva na územní samosprávu.

Potvrdil rovněž možnost regulace na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích (z čehož plyne, že zmocnění zakotvené ustanovením § 50 odst. 4 loterijního zákona je prakticky nadbytečné).

Ústavní soud také důrazně zopakoval povinnost Ministerstva financí zahájit přezkumná řízení a případnou nečinnost ministerstva označil za zásah do ústavního práva na územní samosprávu obcí. Dodal k tomu, že by v takovém případě mohl přikročit nejen k individuální ochraně dotčených obcí (například v řízeních o komunálních ústavních stížnostech), ale též by musel vážit, zda je samotné rozdělení pravomocí mezi stát a územní samosprávu v této oblasti (svěření rozhodování o povolení umístit provozovnu loterie či jiné hry na území obce ministerstvu financí) ústavně konformní z pohledu zaručeného práva na územní samosprávu.

Návrh Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna (regulace hazardu) sp. zn. Pl. ÚS 22/11 (ochránce jako vedlejší účastník)

Nálezem ze dne 27. září 2011 Ústavní soud navázal na přecházející rozhodnutí v případu vyhlášky města Františkovy Lázně. Ani v tomto případě neshledal vyhlášku nezákonnou či protiústavní.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv