Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2009 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – prosinec 2009

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – prosinec 2009

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce151501500
Zdravotnictví a péče o zdraví221611221
Sociální zabezpečení10279125638
Stavby a regionální rozvoj353732717
Daně, poplatky a cla1281700
Ochrana životního prostředí750203
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny1161312
Armáda, policie a vězeňství201851030
Věci cizinců151651001
Vnitřní správa10111901
Státní správa soudnictví222632111
Doprava a spoje161311002

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

1592601

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

1142200

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

232100
Ostatní nezařazené obory221101100
Správa státního zastupitelství200000
Celkem v působnosti339277392021127
Konkurz a konkurzní řízení420200
Civilněprávní věci214176117400
Trestněprávní věci453803700
Ostatní obory mimo působnost283723500

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

262202200
Celkem mimo působnost317275327000
Celkem656552424721127

 

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

prosinci 2009 bylo přijato celkem 656 podnětů (sl.1*), z toho:

339 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

317 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 552 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 42 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 472 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 11 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 27 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – prosinec 2009:

Celkem 62 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 453 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 166 s dotazem na působnost,
  • 105 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 179 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu,
  • 3 s dotaze na diskriminaci

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 54 578 uživatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv