Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2009 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – leden 2009

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – leden 2009

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce241311011
Zdravotnictví a péče o zdraví362111811
Sociální zabezpečení76841651512
Stavby a regionální rozvoj3342621114
Daně, poplatky a cla5101900
Ochrana životního prostředí1160501
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny152131044
Armáda, policie a vězeňství25131930
Věci cizinců121211100
Vnitřní správa241300
Státní správa soudnictví221801710
Doprava a spoje322541605

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

141521111

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

1283212

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

410100
Ostatní nezařazené obory192512013
Správa státního zastupitelství000000
Celkem v působnosti342318412141944
Konkurz a konkurzní řízení420200
Civilněprávní věci177197818900
Trestněprávní věci4229111800
Ostatní obory mimo působnost353753200

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

222732400
Celkem mimo působnost2802922726500
Celkem622610684791944

 

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V lednu 2009 bylo přijato celkem 622 podnětů (sl.1*), z toho:

342 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

280 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 610 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 68 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 479 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 19 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 44 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – leden 2009:

Celkem 80 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 468 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 150 s dotazem na působnost,
  • 112 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 206 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 67 724 uživatelů.

 

 

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv